Dẫn Lễ & Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật I Mùa Chay – Năm B

DẪN LỄ

Chúa Nhật I Mùa Chay – Năm B

(St 9,8-15; 1Pr 3,18-22; Mc 1,12-15)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa Nhật 1 Mùa Chay, mùa chúng ta sám hối tội lỗi, nhiệt tâm cầu nguyện, ăn chay, bố thí, để dọn tâm hồn mừng Chúa sống lại và để được cùng sống lại với Chúa.

Lời Chúa hôm nay dạy cho chúng ta biết: Chúng ta đã được sống lại làm con Chúa nhờ Bí Tích Rửa Tội. Nhưng con người chúng ta yếu đuối, phải chịu nhiều cám dỗ thử thách, cần phải nhờ Chúa nâng đỡ cứu giúp.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin Chúa ban ơn giúp sức cho chúng ta luôn chiến thắng tội lỗi nhờ tin vào Chúa Kitô.

2. BÀI ĐỌC I: (St 9,8-15)

Chúa hối tiếc vì đã cho lụt đại hồng thủy huỷ diệt kẻ tội lỗi. Chúa thương muốn cứu họ chứ không muốn phạt, nên Chúa lập giao ước với ông Noe, không cho lụt tàn phá nữa.

3. BÀI ĐỌC II: (1Pr 3,18-22)

Thánh Phêrô nhắc lại chuyện lụt đại hồng thủy đã hủy diệt những kẻ tội lỗi, chỉ trừ gia đình ông Noe. Ðó là hình ảnh Bí Tích Rửa Tội mà Chúa Giêsu đã lập, để xóa tội và cứu thoát loài người.

—————————-

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chúa Nhật I Mùa Chay – Năm B

Chủ tế:

Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu nhờ ăn chay cầu nguyện mà chiến thắng ma quỷ. Chúng ta quyết noi gương Chúa và tha thiết cầu nguyện :

1. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh / nhờ Mùa Chay này biết sám hối thành thật, / mạnh dạn đỗi mới suy nghĩ và hành động,/ luôn dùng lời giáo huấn và gương sáng / để việc truyền giáo cho thế giới được kết quả tốt đẹp hơn.

 2. Chúng ta cầu xin Chúa cho các nhà cầm quyền trên thế giới / biết nhận ra sai lầm / và sửa chữa những lầm lỗi đó / để có thể sớm đem lại cho người dân ấm no,/ tự do,/ hạnh phúc thật.

 3. Chúng ta cầu xin Chúa cho cho những người đang ngụp lặn trong những đam mê tiền của,/ thú vui xác thịt,/ danh vọng,/ được nghe lời kêu gọi sám hối / để quay về với đời sống công chính và lương thiện.

 4. Chúa Giêsu nhờ cậy dựa vào Chúa Cha / mà chiến thắng ma quỷ./ Chúng ta cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta,/ nhất là những người còn đang rối rắm,/ những người sống xa lìa đức tin,/ biết mau mắn trở về với Chúa,/ để nhờ ơn Chúa mà chiến thắng tội lỗi,/ hầu sống xứng đáng làm con cái Chúa.

Chủ tế:  Lạy Chúa Giêsu,

Chúa kêu gọi mọi người sám hốn tội lỗi và tin Chúa để được cứu rỗi. Xin cho chúng con vâng nghe và thực hành Lời Chúa dạy. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

WGPKT(15/02/2024) KONTUM