Dẫn Lễ & Lời Nguyện Tín Hữu – Chúa Nhật VI Thường Niên – Năm A (CN 12.02.2023)

DẪN LỄ

 (Hc 15,15-20; 1Cr 2,6-10; Mt 5,17-37)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa Nhật 6 thường niên, là mùa chúng ta kính nhớ trọn cuộc sống 33 năm của Chúa Giêsu ở thế gian.

Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta trung thành tuân giữ luật Chúa, ăn ở công minh chính trực, để tỏ lòng yêu mến Chúa, và để được vào Nước Trời hưởng phúc muôn đời.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết mến chuộng luật Chúa và trung thành tuân giữ suốt đời.

2. BÀI ĐỌC I: (Hc 15,15-20)

Thiên Chúa cấm làm điều xấu ác, và khuyên mọi người làm điều thiện. Nhưng có tuân giữ hay không là tùy mỗi người. Người khôn là kẻ biết giữ luật Chúa để được thưởng muôn đời.

3. BÀI ĐỌC II: (1Cr 2,6-10)

Thánh Phaolô phân biệt hai thứ khôn ngoan: khôn ngoan thế gian thì đưa đến diệt vong. Còn khôn ngoan do Chúa mạc khải thì dẫn đến cõi phúc muôn đời.

———————————–

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chủ tế:     Anh chị em thân mến,

Chúa ban lề luật giúp chúng ta làm lành lánh tội để được vào Nước Chúa. Chúng ta chân thành cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện:

1. Chúa Giêsu kiện toàn luật cũ của ông Môisen / để giúp loài người sống hoàn thiện như Cha trên trời./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa / trung thành tuân giữ lề luật Chúa / để trở nên con cái Thiên Chúa / và được thừa hưởng Nước Trời. 

2. Mười điều răn Chúa chỉ tóm lại hai điều / là mến Chúa hết lòng và thương yêu mọi người như chính mình./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô hữu hiểu rõ lề luật Chúa,/ luôn khắc ghi trong lòng,/ và xin Chúa trợ giúp để chúng ta luôn tuân giữ hai giới răn cao trọng đó.

3. Loài người hiện đang sa đọa vì nạn ích kỷ,/ kỳ thị,/ hận thù,/ sống vô kỷ luật./ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa thương thay lòng đổi dạ cho họ,/ đánh động lương tâm của họ,/ để họ biết sống nhân từ, yêu thương và quảng đại hơn.

4. Chúa sẽ ban khôn ngoan cho kẻ yêu mến Chúa./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu cộng đoàn giáo xứ chúng ta / chân thành yêu mến Chúa,/ để được khôn ngoan chu toàn bổn phận đối với Chúa và với mọi người.

Chủ tế:  Lạy Chúa Giêsu,

“Chúa đến không phải để hủy bỏ lề luật, nhưng để kiện toàn”. Xin cho chúng con ngày càng tuân giữ luật Chúa cách trọn hảo, để được vào Nước Chúa hưởng phúc muôn đời. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

WGPKT(06/02/2023) KONTUM