Dẫn Lễ Và Lời Nguyện (11.10.2020 – Chúa Nhật XXVIII Thường Niên – Năm A)

Chúa Mời Chúng Ta Dự Tiệc Nước Trời

(Is 25,6-10a; Pl 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Anh chị em thân mến,

Hôm nay là Chúa nhật 28 thường niên. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta tham dự tiệc cưới Nước Trời. Theo Kinh Thánh, “tiệc cưới” ám chỉ “hạnh phúc Nước Trời”. Và “dự tiệc cưới” là hưởng hạnh phúc muôn đời với Chúa. Chúa dọn sẵn hạnh phúc Nước Trời cho chúng ta, và mời gọi chúng ta đến tham dự với Người.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin Chúa thương dạy chúng ta biết phải sống thế nào, để xứng đáng vào dự tiệc hạnh phúc Nước Trời.

  • BÀI ĐỌC I: (Is 25,6-10a)

Ngôn sứ Isaia loan báo: Chúa dọn bữa tiệc thết đãi mọi người. Trong bữa tiệc đó, mọi người được của ăn ngon và được cất khỏi mọi u buồn. Ðó là hạnh phúc Nước Trời.

  • BÀI ĐỌC II: (Pl 4,12-14.19-20)

Thánh Phaolô gửi thư cám ơn tín hữu Philipphê đã giúp đỡ ông, tuy ông vẫn chịu đựng được mọi sự thiếu thốn. Và ông xin Chúa trả công bội hậu cho họ.

2. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

  • Chủ tế:

 Anh chị em thân mến,

Chúa thương kêu mời mọi người hưởng hạnh phúc Nước Trời. Chúng ta đồng thanh cảm tạ Chúa và khẩn khoản nài xin :

  1. Hội Thánh thay mặt Chúa mời gọi mọi người tham dự tiệc hạnh phúc Nước Trời./ Chúng ta hiệp ý cầu xin cho mọi người sẵn sàng tham dự bữa tiệc Thánh Lễ,/ bằng cách tin theo Chúa,/ gia nhập Hội Thánh / và sống xứng đáng là một tín hữu / để trở nên con cái Nước Chúa.
  1. Hiện tại trên thế giới,/ đời sống con người đầy gian lao đau khổ./ Chúng ta hiệp ý cầu xin cho mọi người biết vượt qua mọi trở ngại,/ biết trông cậy tin tưởng vào Chúa,/ tìm kiếm hạnh phúc nơi Chúa,/ vì hạnh phúc thật chỉ tìm thấy ở mai sau trên thiên quốc/ bằng cuộc sống tốt lành ở đời này.
  1. Nhiều Kitô hữu chỉ chạy theo hạnh phúc trước mắt / là của cải danh vọng thế gian / mà không lo tìm hạnh phúc Nước Trời./ Chúng ta hiệp ý cầu xin cho mọi người biết tích trữ của cải thiêng liêng trên thiên quốc,/ vì Nước Trời mới là hạnh phúc đích thực và vĩnh cửu.
  1. Chiếc áo xứng hợp cho người dự tiệc Nước Trời là sống như Chúa Kitô:/ hy sinh,/ bác ái,/ phục vụ mọi người./ Chúng ta hiệp ý cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / cố gắng sống theo Lời Chúa dạy,/ luôn sống công chính,/ tuân giữ lề luật Chúa,/ thực hành bác ái yêu thương,/ để kết thành chiếc áo xứng đáng tham dự Tiệc cưới Con Chiên trên trời.
  • Chủ tế: Lạy Chúa,

Xin ban ơn giúp chúng con ngay từ ở đời này biết sống xứng đáng làm công dân Nước Trời, để mai sau được Chúa ban hạnh phúc vĩnh cửu cho chúng con. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.