Dẫn Lễ Và Lời Nguyện (29.08.2021 – Chúa Nhật XXII Thường Niên –Năm B)

Ngôn Từ Và Hành Động

 (Ðnl 4,1-2.6-8; Gc 1,17-18.21-22.27; Mc 7,1-8.14-15,21-23)

 

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa nhật 22 thường niên. Sứ điệp Lời Chúa hôm nay dạy cho chúng ta biết thế nào là tôn thờ Chúa đích thực và sống trong sạch.

Người biệt phái và kinh sư chỉ giữ thanh sạch và tôn thờ Chúa bề ngoài như ngôn sứ Isaia nói: “Dân này tôn kính Ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta”. Nhưng Thiên Chúa không chấp nhận hình thức bề ngoài. Người muốn lòng chân thành của chúng ta.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta luôn sống thanh sạch trong tư tưởng lời nói việc làm, để tôn thờ Chúa chân thật trong lòng.

  • BÀI ĐỌC I: (Đnl 4,1-2.6-8)

Chúa luôn sống gần gũi với dân Người, và ban lề luật cho họ tuân giữ, chỉ thị cho họ phải đem những Lề luật đó ra thực hành để được nên khôn ngoan chính trực.

  • BÀI ĐỌC II: (Gc 1,17-18.21-22.27)

Thánh Giacôbê bảo rằng được đón nhận Lời Chúa quả là một ân huệ to lớn. Ngài khuyên bảo chúng ta khiêm tốn đón nhận Lời Chúa và đem ra thực hành, để Lời Chúa nên nguồn sống và ơn cứu rỗi cho chúng ta.

2. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

  • Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa dạy các Kitô hữu tuân giữ luật Chúa, để làm đẹp lòng Chúa. Với lòng yêu mến luật Chúa, chúng ta thành khẩn kêu xin :

  1. Hội Thánh có sứ mạng khuyên bảo con cái tuân giữ lề luật Chúa./ Xin cho các Đức Giáo Hoàng, Giám mục, Linh mục và các giáo lý viên / biết hướng dẫn mọi người sống theo tin thần lề luật của Chúa / và tránh mọi lối sống vụ lợi, hình thức cũng như giả hình.
  1. Xin cho các vị lãnh đạo các dân tộc / luôn thực hiện luật pháp của nước mình một cách trung thực và nhân đạo,/ biết ứng xử với nhau và với đồng bào của mình trong tinh thần và trong sự thật / để đôi bên luôn tín nhiệm và đoàn kết với nhau .
  1. “Ai yêu mến Thầy thì tuân giữ giới răn Thầy”. Xin cho các Kitô hữu biết tuân giữ luật Chúa cách trọn hảo./ Xin cho họ hiểu luật Chúa sẽ êm ái, gánh Chúa sẽ nhẹ nhàng / mỗi khi họ thật lòng thờ kính Chúa và yêu tha nhân.
  1. Tất cả luật Chúa chỉ tóm lại có “mến Chúa yêu người”./ Xin cho anh chị em trong giáo xứ chúng ta / biết tuân giữ lề luật của Chúa,/ luôn kính mến Chúa hết lòng,/ đồng thời sống công bình bác ái,/ yêu thương mọi người như Chúa thương,/ hơn là phô trương những lời nói ngoại giao giả tạo.
  • Chủ tế: Lạy Đức Giêsu,

Chúa thương ban lề luật cho chúng con tuân giữ, để được sống thanh sạch đẹp lòng Chúa. Chúng con chân thành cảm tạ Chúa. Xin ban ơn giúp sức chúng con trung thành tuân giữ luật Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

WGPKT(28/08/2021) KONTUM