Ý Lực Sống 37: “Đức Tin Không Việc Làm Là Đức Tin Chết”

1. Mình rất thích câu nổi tiếng này của thánh Gia-cô-bê. Ngài là ai ? Ngài “có thể” là Giacobe hậu con ông An-phê. Giacobe tiền là con ông Dê-bê-đê bị Hê-rô-đê giết năm 44. Còn Giacobe hậu đây bị người Do Thái giết năm 62 , ngài là giám mục đầu tiên Gierusalem. Thư Giacobe được gọi là thư chung gửi cho cả Hội Thánh chứ không gửi riêng cho cộng đoàn hoặc cho cá nhân nào.

2. “Đức Tin không việc làm là Đức Tin chết.”

Sắp bước vào Mùa Chay, mình cũng xin xía vô câu này : Mùa Chay không việc làm là Mùa Chay chết khô luôn ! Chúa Giêsu, Đấng sáng lập Hội Thánh đã “làm việc” liên lỉ, các môn đệ cũng thế, không có giờ ăn, không có giờ nghỉ. Hội thánh suốt 2.000 năm nay cũng thế. Thánh Phaolo tuyên bố ai không chịu làm là không đáng ăn !

Những năm đầu sau biến cố 1975, người ta hay xầm xì truyền miệng câu này: Lao động là vinh quang; lang thang là chết đói; hay nói là ở tù; lù khù là đi kinh tế mới. Thời đó câu này là rất chính xác.

Xưa nay người ta phân biệt hai loại lao động : Lao động chân tay và lao động trí óc. Có thứ gì thì lao động thứ đó. Người cùi, cụt tay cụt chân, thì lao động chân tay đâu có được ?! Khi mình dạy giáo lý cho trẻ em trong xứ, thì mình “phịa”ra một thứ lao động loại mới nữa là lao động “thiêng liêng”. Mình bảo các em rằng lao động thiêng liêng là làm việc bác ái, tham dự Thánh Lễ, lần hạt, cầu nguyện với Chúa . . . Người không có chân tay, không có bằng cấp, nằm trên giường bệnh, ngồi trên xe lăn. . . cũng “lao động thiêng liêng” được ! Chúa là “đối tác”, cho nên lao động thiêng liêng luôn có kết quả tốt khác với các thứ lao động khác làm cật lực chưa chắc đã có kết quả như lòng mình mong ước.

Mùa Chay là mùa lao động thiêng liêng tốt nhất. Mùa Chay là mùa “khuyến mãi” ƠN Chúa nếu chúng ta chịu khó “xăng tay áo”. . .

3. “Bạn thử cho tôi thấy thế nào là tin mà không hành động, còn tôi, tôi sẽ hành động để cho bạn thấy thế nào là tin” (Gc 2,18)

Hồi trước 1975, mình có nghe một bài hát có câu : “Lạy Chúa ! Con là người ngoại đạo nhưng “tin” có Chúa ngự trên cao !”

Mình biết có nhiều người “ngoại đạo” đã đến Lavang hay Măng Đen. . . Khi còn ở Đàlat, mình nhớ khi giải tội Mùa Chay lần đó thì có một cô sinh viên ngoại đạo đã đến xin mình cho cô xưng tội, cô quả quyết rằng cô cũng có tội và cần xin Chúa tha tội, vì các bạn sinh viên công giáo bảo là cha có quyền thay mặt Chúa mà tha tội. Hôm đó mình đã khuyên cô ngoại đạo đó sống tốt và xin Chúa chúc lành và tha tội cho cô. Cô đã kể lại cho các bạn công giáo là cô cảm thấy rất hạnh phúc.

Mình biết có những người tự xưng là đạo dòng, đạo gốc mà sống rất tệ với Chúa, với tha nhân, và với kẻ nghèo khổ . . .

Nghĩ đến chuyện dụ ngôn người Samari ngoại đạo mà nhân hậu hy sinh cứu người, trong khi đó thầy tư tế, thầy Lêvi có chức cao trong đạo lại giả điếc làm ngơ. Dụ ngôn này của Chúa Giêsu thời nào cũng là chuyện rất thật nhé. Mình là linh mục là một thứ tư tế thời đại @. Mình đã từng gặp những người “ngoại đạo” xông pha không ngại tốn kém để giúp đỡ những người phung cùi đồng bào Thượng !

Mùa Chay mỗi người chúng ta cũng xem lại các thứ “lao động” của đời mình.

4. Bây giờ tới phiên người “có đạo” chúng ta !

Các đức Giáo Hoàng, các Đức giám mục khắp nơi trên thế giới đều có gửi thư hướng dẫn sống Mùa Chay cho mọi tín đồ. Các cha xứ khắp nơi đều có chương trình cho giáo xứ trong Mùa Chay! Cũng có khi chúng ta ít quan tâm. Lễ Tro năm nay, ĐGH Phan-xi-cô kêu gọi ăn chay cầu nguyện cho hoà bình Ucraina.

Cách chung Mùa Chay Hội Thánh kêu gọi: Ăn Chay, sám hối chừa bỏ tội; siêng năng cầu nguyện, trong thư Mùa Chay giáo phận Kontum, Đức cha còn nhắc cầu nguyện không chỉ là đọc kinh mà còn là thưa chuyện với Chúa; và cuối cùng, Mùa Chay cũng là mùa mà chúng ta được kêu gọi rộng tay giúp đỡ người nghèo khổ.

Mùa Chay không việc làm là Mùa Chay chết. . . khô luôn ! Dễ cháy tiêu lắm lận !

Xin Chúa thương cứu con người khỏi chiến tranh loạn lạc. Xin Chúa thương cứu chúng con khỏi đại họa covid.

Chúng con xin vì công nghiệp cứu chuộc của Chúa Giêsu Kito, Chúa chúng con. AMEN

Linh Mục Phêrô Nguyễn Vân Đông – Gp Kon Tum
WGPKT(03/05/2022) KONTUM