06/5/2022 – Thứ Sáu Đầu Tháng. Tuần III Phục Sinh

BÀI ĐỌC I: Cv 9, 1-20

“Người này là lợi khí Ta chọn, để mang danh Ta đến trước mặt các dân tộc”.

Bài trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Saolô còn mải say mê hăm doạ giết các môn đồ Chúa, ông đến thượng tế, xin chứng minh thư gởi đến hội đường ở Đamas, để nếu gặp ai theo đạo ấy bất luận nam nữ, ông trói đem về Giêrusalem. Đang khi đi đường lúc đến gần Đamas, bỗng nhiên một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông, ông ngã xuống đất và nghe tiếng phán rằng: “Saolô, Saolô, sao ngươi bắt bớ Ta?” Ông thưa: “Lạy Ngài, Ngài là ai?” Chúa đáp: “Ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ; giơ chân đạp mũi nhọn thì khổ cho ngươi”. Saolô run sợ và kinh hoàng hỏi rằng: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?” Chúa phán: “Hãy chỗi dậy, vào thành, và ở đó người ta sẽ nói cho ngươi phải làm gì”. Những kẻ đồng hành với ông đứng lại, hoảng hốt; họ nghe rõ tiếng mà không thấy ai. Saolô chỗi dậy khỏi đất, mắt ông vẫn mở, mà không trông thấy gì. Người ta cầm tay dẫn ông vào thành Đamas; ông ở lại đấy ba ngày mà không thấy, không ăn, cũng không uống.

Bấy giờ ở Đamas, có một môn đồ tên là Anania; trong một thị kiến, Chúa gọi ông rằng: “Anania”. Ông thưa: “Lạy Chúa, này con đây”. Chúa phán: “Hãy chỗi dậy và đến phố kia gọi là phố “Thẳng”, và tìm tại nhà Giuđa một người tên là Saolô, quê ở Tarsê; ông ta đang cầu nguyện”. (Saolô cũng thấy một người tên Anania bước vào, và đặt tay trên ông để ông được sáng mắt). Anania thưa: “Lạy Chúa, con đã nghe nhiều người nói về người này rằng: ông đã gây nhiều tai ác cho các thánh của Chúa tại Giêrusalem; tại đây, ông đã được các vị thượng tế cho phép bắt trói tất cả những ai kêu cầu danh Chúa”. Nhưng Chúa phán: “Cứ đi, vì người này là lợi khí Ta đã chọn, để mang danh Ta đến trước dân ngoại, vua quan và con cái Israel. Ta sẽ tỏ cho nó biết phải chịu nhiều đau khổ vì danh Ta”. Anania ra đi, bước vào nhà, và đặt tay trên Saolô mà nói: “Anh Saolô, Chúa Giêsu, Đấng hiện ra với anh trên đường đi đến đây, sai tôi đến cùng anh, để anh được thấy và được tràn đầy Thánh Thần”. Tức thì có thứ gì như những cái vảy rơi khỏi mắt ông, và ông được sáng mắt; ông chỗi dậy chịu phép rửa, và sau khi ăn uống, ông được lại sức. Ông ở lại ít ngày cùng với các môn đồ thành Đamas. Và lập tức ông rao giảng trong các hội đường rằng: Đức Giêsu là Con Thiên Chúa.

Đó là lời Chúa.

Lời Chúa: Ga 6, 52-59

“Thịt Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là của uống”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, những người Do-thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được?” Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Đấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời”. Người giảng dạy những điều này tại Hội đường Capharnaum.

Đó là lời Chúa.

*Đọc Giờ Kinh Phụng Vụ link: CGKPV

Suy niệm:                        Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Triết

“Người Do Thái nói: Làm sao ông này có thể
cho chúng ta ăn Thịt ông ta được?

   Chúa nói: “Nếu các ông không ăn Thịt và uống Máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn Thịt và uống Máu Tôi thì có Sự sống đời đời và Tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết”…

   1/ Người Do Thái hiểu Thịt, Máu theo nghĩa chữ: Thịt sống, Máu tươi, lại là thịt máu người ta nữa, không phải thịt gà hay thịt, máu bò… cho nên họ mới phản đối kịch liệt. Có ai cho người khác ăn thịt, uống máu mình bao giờ?

   2/ Chúa Giêsu nói tới Thịt, Máu Người đích thực tức là bản thân Người nhưng dưới “Dạng Dấu Chỉ Hữu Hiệu” tức là Bí Tích.

   Thí dụ một người vay bạn 1 tỷ tiền mặt… khi trả anh ta nói: “Hôm nay tôi trả tiền cho anh”. Sau đó trao cho bạn tấm ngân phiếu ghi 1 tỷ (ngân phiếu không phải là tiền nhưng là Dấu chỉ hợp pháp và hữu hiệu của tiền). Cứ cầm ngân phiếu ra ngân hàng là lãnh được tiền mặt nếu muốn, còn nếu muốn đầu tư sổ tiết kiệm, sẽ được ghi ngay con số 1.000.000.000$ lập tức.

   3/ “Thịt Máu Tôi” phải hiểu theo nghĩa Dấu Chỉ Hữu Hiệu thì mới giải thích được câu: “Ai ăn Thịt Tôi và uống Máu Tôi, thì ở lại trong Tôi và Tôi ở lại trong người ấy.”

   Qua Hình BánhHình Rượu mà chúng ta lãnh nhận. Chúa Giêsu dùng quyền năng Người ngự vào linh hồn ta. Toàn vẹn con người Chúa gồm xác, hồn, thần tính Ngôi Hai Thiên Chúa ở cùng ta, và cho ta ở trong Chúa. (Nếu Rước Lễ chỉ là ăn 1 miếng thịt sống, uống 1 thìa máu tươi của Chúa thì làm sao có được tình trạng “Người ấy ở trong Tôi và Tôi ở trong người ấy?”)

   4/ Manna chỉ là Hình Bóng báo trước Bí tích Thánh Thể thôi nên dù lạ lùng nhưng ai ăn rồi cũng chết. Chỉ ai tin và chân thành Rước Lễ mới được sống đời đời và được sống lại trong ngày sau hết như Chúa hứa.

   Chúng ta thấy rằng hiểu được đúng ý Chúa nói trong Kinh Thánh là điều quan trọng nhất.

   Chỉ có Giáo hội công giáo được Chúa ủy quyền mới hiểu đúng trọn vẹn Kính Thánh. Ngoài Giáo hội, không ai, không tổ chức nào hiểu đúng 100% cả. Chúng con cám ơn Chúa vì chúng con có Giáo hội là Mẹ và là Thầy dậy dỗ chúng con. Chúng con tin Giáo hội.

***********

 “Ta là Bánh Hằng Sống…” (Lm Kim Long)    

WGPKT(01/05/2022) KONTUM