23/9/2021 – Thứ Năm – Thánh Piô Năm Dấu

Thánh Piô Năm Dấu

BÀI ĐỌC I: Kg 1, 1-8

“Các ngươi hãy xây cất đền thờ và như thế sẽ đẹp lòng Ta”.

Khởi đầu sách Tiên tri Khác-gai.

Ngày mồng một tháng sáu năm thứ hai triều đại vua Đariô, có lời Chúa sai tiên tri Khác-gai đến nói với Giorôbabel, con trai ông Giosêđec, thầy cả thượng phẩm những lời sau đây: “Đây Chúa các đạo binh phán: Dân này nói: “Chưa đến lúc xây cất đền thờ Chúa”. Và có lời Chúa dùng tiên tri Khác-gai phán rằng: “Chớ thì đến lúc các ngươi cư ngụ trong nhà ấm cúng, và để đền thờ này hoang vu sao?” Giờ đây Chúa các đạo binh phán như thế này: “Các ngươi hãy lưu tâm đến đường lối các ngươi. Các ngươi đã gieo nhiều mà thu vào ít: các ngươi đã ăn không no, đã uống không say, đã mặc không ấm, kẻ nhận tiền công lại bỏ vào túi lủng”. Chúa các đạo binh phán như thế này: “Các ngươi hãy lưu tâm đến đường lối các ngươi: Hãy lên núi mang gỗ về xây cất đền thờ, như thế sẽ đẹp lòng Ta và Ta sẽ được tôn vinh”. Chúa phán như vậy.

Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 149, 1-2. 3-4. 5-6a và 9b

Đáp: Chúa yêu thương dân Người (c. 4a).

1) Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, hãy vang lên lời khen ngợi trong công hội các tín đồ. Israel hãy mừng vui vì Đấng tạo tác bản thân, con cái Sion hãy hân hoan vì vua của họ.

2) Họ hãy hoà nhạc để ngợi khen Người, hãy hát mừng Người với cây đàn cầm, với trống con, bởi vì Chúa yêu thương dân Người, và ban cho kẻ khiêm nhường chiến thắng vẻ vang.

3) Các tín đồ hãy mừng rỡ trong vinh quang, hãy hoan hỉ trong những nơi khu phố. Miệng họ hãy reo lên lời hoan hô Thiên Chúa. Đó là vinh quang cho mọi tín đồ của Chúa.

ALLELUIA: Tv 24, 4c và 5a

Alleluia Alleluia – Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Chúa và xin hướng dẫn con trong chân lý của Ngài. – Alleluia

LỜI CHÚA: Lc 9, 7-9

“Ông Gioan đã bị trẫm chém đầu rồi, ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, quận vương Hêrôđê nghe biết tất cả các việc Chúa Giêsu đã làm thì phân vân, vì có kẻ nói rằng: “Ông Gioan đã từ cõi chết sống lại”; còn kẻ khác lại nói: “Ông Êlia đã hiện ra”; kẻ khác nữa nói rằng: “Một tiên tri thời xưa đã sống lại”. Nhưng Hêrôđê thì nói: “Ông Gioan trẫm đã chém đầu rồi. Ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế?” và vua tìm cách gặp Người.

Đó là lời Chúa.

*Đọc Giờ Kinh Phụng Vụ link: CGKP

Suy niệm:

Thắc mắc về Chúa trong cuộc sống

Trước những dấu lạ cũng như sự hiện điện của Chúa Giêsu, Tiểu vương Hêrôđê thắc mắc về Ngài: ông ấy là ai? ít ra Hêrôđê cũng đang biết thắc mắc về Chúa.

Trong đời sống Đức Tin của con người hôm nay, vấn đề lớn nhất và nguy hiểm nhất đó là  sự dửng dưng: không biết thắc mắc về Chúa nữa; có Chúa mà sống như không có Chúa trong cuộc đời.

Chống đối cũng không chống đối, mà theo cũng không theo. Một tình trạng mà Chúa Giêsu đã tiên liệu trước khi Ngài cảnh cáo: nóng thì nóng hẳn, nguội thì nguội hẳn, đừng hâm hẩm mà bị mửa ra. Mỗi người chúng ta đang ở trong tình trạng nào; nóng, nguội hay chỉ là hâm hẩm, không nóng mà cũng chẳng nguội? Thái độ dửng dưng đối với Chúa ngày càng lan rộng. Ngay phần đông người Công Giáo sống trong tình trạng đó. Đạo chỉ là một mớ bắt buộc, chứ không mấy ai thiết tha sống đạo nữa.

Lý do của sự dửng dưng hôm nay, một phần là đời sống vật chất đang thu hút con người: suốt ngày chạy ngược chạy xuôi vì đồng tiền. Và đồng tiền dần dà thay thế chỗ của Chúa trong lòng con người, một thứ ngẫu tượng hay bò vàng. Phần khác, khi người công giáo chúng ta sống như thế thì người ngoài nghĩ rằng: có đạo cũng thế thôi. Chúa Giêsu không trở thành sự sống của chúng ta nữa. Cuộc sống đạo của chúng ta không có gì hấp dẫn thu hút nữa.

Ngày nay có hiện tượng du lịch tâm linh đang nở rộ. Một khi đời sống vật chất đầy đủ cũng không đủ làm thỏa mãn lòng trí con người, họ đi tìm cuộc sống tinh thần. Một số người công giáo  sóng đạo cách tiêu cực, thay vì tìm về miền đất kitô giáo họ lại tìm về những nền tảng học thuyết khác với công giáo, đôi lúc dẫn họ đến sự mù quáng và mê tín. Đây cũng là một sự cảnh tỉnh cho người kitô hữu chúng ta hôm nay, để chính cuộc sống của mình sao cho không tạo nên một sự thắc mắc tiêu cực về Giáo Hội công giáo.

WGPKT(19/09/2021) KONTUM