Lời Cảm Ơn Và Chúc Tết Của Trưởng Ban Mục Vụ Truyền Thông Giáo Phận

Thư Cảm Ơn Và Chúc Tết Xuân Tân Sửu 2021

WGPKT(08/02/2021) KONTUM