ĐTC Phanxicô: Người Palestine Và Người Israel Có Quyền Sống Trong Hòa Bình, Hai Dân Tộc Anh Em

Trong một sứ điệp video do Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Thánh Cha phổ biến vào ngày 22/11/2023, Đức Thánh Cha yêu cầu cầu nguyện cho Ucraina và đặc biệt cho Thánh Địa: “Xin cho những tranh chấp được giải quyết bằng đối thoại và đàm phán chứ không phải bằng hàng núi người chết ở cả hai bên”.

Đức Thánh Cha đã yêu cầu Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Thánh Cha tổ chức một chiến dịch đặc biệt cầu nguyện cho hòa bình thế giới và tại Thánh Địa.

Đức Thánh Cha mở đầu video như sau: “Tất cả chúng ta đều cảm nhận được nỗi đau của chiến tranh. Các bạn biết rằng kể từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc, chiến tranh đã nổ ra ở nhiều nơi trên thế giới. Khi chúng ở xa, có lẽ chúng ta không cảm nhận được chúng một cách mạnh mẽ. Có hai nơi rất gần gũi khiến chúng ta phản ứng: Ucraina và Thánh Địa”.

Trong khi nhận định rằng những gì đang xảy ra ở Thánh Địa rất nghiêm trọng, Đức Thánh Cha khẳng định: “Dân tộc Palestine, dân tộc Israel, có quyền hòa bình, họ có quyền sống trong hòa bình: hai dân tộc anh em”.

Và một lần nữa ngài mời gọi cầu nguyện để hòa bình trở lại trên thế giới: “Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình ở Thánh Địa. Chúng ta hãy cầu nguyện để các tranh chấp sẽ được giải quyết thông qua đối thoại và đàm phán chứ không phải với một núi người chết của cả hai bên. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình ở Thánh Địa”. (CSR_4728_2023)

 

Hồng Thủy – Vatican News

Nguồn: Vatican News Tiếng Việt (23.11.2023)