Trực Tuyến Thánh Lễ An Táng Đức Cha Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh

Truyền thông Giáo phận Đà Nẵng

Thánh lễ an táng Đức cha Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh được cử hành lúc 08g00 ngày 25.11.2023 tại Nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng, do Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám quản Tông toà Giáo phận chủ sự

 

Nguồn: Kênh YouTube Giáo Phận Đà Nẵng