Ban Phép Thêm Sức Tại: Giáo Họ Plei Kroong

     17h00, thứ 5, ngày 24/9/2020, Đức Cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Gp Kon Tum thăm mục vụ và ban phép Thêm Sức cho 43 em tại Giáo Họ Plei Kroong, trực thuộc Giáo xứ Măng La. Cha Phêrô Vũ Trọng Hà Nguyên Khôi được bổ nhiệm đặc trách Giáo Họ Plei Kroong để chăm sóc mục vụ cho bà con giáo dân trong vùng.

     Xin Chúa tiếp tục yêu thương và gìn giữ dân của Ngài trong bình an.

Một vài hình ảnh:

Cát Đằng, 25/09/2020

WGPKT(25/09/2020) KONTUM