Bổ Nhiệm Mới Và Giáo Xứ Mới

Văn Phòng Tòa Giám Mục xin thông báo đến Quý Cha về việc Đức Giám Mục Giáo Phận có quyết định Bổ Nhiệm mới (có hiệu lực từ ngày 08.12.2019)

I. BAN  QUẢN LÝ & KINH TẾ GIÁO PHẬN:

1. Cha Gioan B. Hồ Quang Huyên (Trưởng Ban)

2. Cha Giuse Trần Văn Bảy

3. Cha Lu-y Nguyễn Quang Hoa

4. Cha Đaminh Nguyễn Xuân Hùng

5. Cha Phêrô Lê Văn Thắng

6. Cha Đaminh Trần Văn Vũ

II. BAN XÂY DỰNG GIÁO PHẬN:

1. Cha Lu-y Nguyễn Quang Hoa: Trưởng Ban

2. Cha Gioan B. Hồ Quang Huyên: Phó Ban, đối nội, quản lý

3. Cha Đaminh Trần Văn Vũ: Phó Ban, đối ngoại, kinh tài

4. Cha Gioan B. Phạm Quốc Tuấn: Phó Ban, kỹ thuật

III. GIÁO XỨ MỚI:

1. Giáo Xứ Chư San, Hạt Chư Păh: Cha Nicôla Vũ Ngọc Hải OFM Chính Xứ.

2. Giáo Xứ Ia Kha, Hạt Chư Păh: Cha Giuse Nguyễn Khánh Thông OFM Chính Xứ.

3. Giáo Xứ Ia Pia, Hạt Chư Prông: Cha Giuse Lại Văn Vinh SDB Chính Xứ.

4. Giáo Xứ Mẫu Tâm, Hạt Chư Păh: Cha Giuse Nguyễn Nguyên Hoàng Minh Quân SDB Chính Xứ.

VPTGM kính báo

Lm Lu-y Nguyễn Quang Hoa

WGPKT(06/12/2019) KONTUM