Chủng Viện Thừa Sai Kon Tum Hủy Kỳ Thi Tuyển 2021

Kính thưa quý Cha,

Theo thông báo trước đây, Chủng Viện Thừa Sai Kon Tum dự kiến sẽ tổ chức kỳ thi tuyển vào Chủng Viện trong thời gian từ ngày 01.8.2021 đến ngày 05.8.2021.

Nhưng vì tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, Chủng Viện quyết định hủy kỳ thi tuyển năm 2021. 

Thay vào đó, Chủng Viện sẽ xét tuyển dựa trên hồ sơ đăng ký dự thi. 

Chúng con tiếp tục nhận hồ sơ cho đến ngày 20.8.2021.

Xin quý Cha phổ biến thông báo này giúp chúng con.

Chúng con xin hết lòng tri ân.

Thay mặt Chủng viện Thừa sai Kon Tum

Lm. Gioan Nguyễn Quốc Vũ

WGPKT(30/07/2021) KONTUM