Khiêm Nhường – Nẻo Đường Truyền Giáo (Cộng đoàn FMI Tây Nguyên)

Khiêm nhường – nẻo đường truyền giáo.

“Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”.

(Tv 118,1)

Nhìn lại những chặng đường đã qua trong đời dâng hiến, tôi tạ ơn Chúa vì Chúa đã chọn gọi và sai tôi đi, đưa tôi đến các môi trường truyền giáo để thực thi sứ mạng của Hội dòng trong vai trò là người nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Sau khi tôi khấn trọn đời được một năm, tôi được nhận bài sai đến với anh em sắc tộc K’Ho. Năm năm sau, tôi lại được sai về với anh em sắc tộc J’rai. Những bước đầu tiên trong sứ vụ biết bao sự ngỡ ngàng. Không được chuẩn bị về ngôn ngữ hay hiểu biết nhiều về tập tục văn hóa của các dân tộc thiểu số. Giờ đây nhìn lại tôi chỉ biết tạ ơn Chúa, vì Ngài đã dẫn tôi đi trên mọi nẻo đường.

10 năm được lưu dấu bước chân trên cánh đồng truyền giáo, Chúa đã cho tôi có được những trải nghiệm quý báu cho hành trình đời mình “có Chúa đưa dẫn bước tôi đi, nên tôi chẳng thiếu thốn chi…”( Tv 22)

Từ những trải nghiệm, tôi cảm nhận sự khôn ngoan của việc truyền giáo khởi đi từ “Khiêm nhường”. Vì chỉ có khiêm nhường mới biết từ bỏ mình để cậy dựa vào ơn Chúa. Như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói trong Tông huấn Vui mừng và hy vọng: “Lòng khiêm nhường bắt rễ trong trái tim xuyên qua sự hạ mình”(số 118). Có khiêm nhường thì mới phấn đấu để học hỏi, để hòa nhập, để đi sâu vào thực tế. Có khiêm nhường mới biết tôn trọng sự khác biệt.

Tôi cảm ơn Chúa đã cho tôi đi vào cuộc sống thực tế với những người nghèo: Họ nghèo của cải vật chất, nghèo văn hóa, nghèo ý chí, nghèo tự do, nghèo tình thương, nghèo hy vọng, nghèo niềm tin,… nhiều người, nhiều bạn trẻ như đang lao mình vào cuộc sống thực dụng, chỉ muốn sống ảo…Chính những điều này mà tôi cảm nghe được Chúa chọn tôi và sai tôi đi vào các môi trường đó, để nhận ra những nhu cầu của các bạn trẻ, của những anh chị em vùng sâu vùng xa đang cần đến Chúa. Để giúp họ mở ra với những điều mới mẻ trong niềm tin và nhận ra tình thương của Chúa trong cuộc đời họ. Để từ nay cuộc đời họ bớt nghèo vì biết rằng có Chúa luôn ở bên phù giúp chở che.

Trong hiện tại, Chúa lại mời gọi tôi đến với vùng đất mới cũng với những anh chị em sắc tộc khác để gieo những hạt giống Tin Mừng. Chắc chắn vẫn còn đó những khó khăn, thử thách đang chờ đón nhưng tôi xác tín chỉ có Chúa là đường, là sự thật và là sự sống sẽ dẫn đưa tôi qua mọi nẻo đường. Điều quan trọng là tôi phải học với Ngài sự hiền hậu và khiêm nhường thì tôi mới can đảm đến được với mọi môi trường Chúa sai tôi đi. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho tôi hiểu thêm những gì Chúa Giêsu đã dạy về truyền giáo để mỗi ngày tôi trở nên một thợ gặt lành nghề, hăng say nhiệt thành trên cánh đồng bát ngát bao la.

Nt. M. Anna Nguyễn Thị Hoàng, FMI
WGPKT(03/09/2021) KONTUM