Kinh Cầu Đức Bà: Thêm Ba Lời Cầu

Văn Phòng TGM xin kính gửi đến Quý Cha và Quý Cộng Đoàn KINH CẦU ĐỨC BÀ: THÊM LỜI CẦU

WGPKT(23/06/2020) KONTUM