Nhà Thờ Cho Người Da Màu

Nhà Thờ Cho Người Da Màu

     Trong quyển tự thuật, Mahatma Gandhi, cha đẻ của chủ trương tranh đấu bất bạo động và là người đã giải phóng Ấn Ðộ khỏi ách thống trị của người Anh, đã kể lại rằng: Trong những ngày…

Xem Thêm
Xin Chúa Tha Thứ Cho Tôi

Xin Chúa Tha Thứ Cho Tôi

     Sau thời cách mạng Pháp, trước cửa một nhà thờ tại Balê, người ta thường thấy một người hành khất với một dáng vẻ lạ thường. Xuyên qua lớp áo rách rưới, ai cũng có thể nhìn thấy…

Xem Thêm
Ði Về Ðâu?

Ði Về Ðâu?

     Tiền tài danh vọng không làm cho con người hạnh phúc… Ðó là điều mà người ta thường nói khi bàn về cái chết của cô đào Marilin Monroe cách đây hơn hai chục năm… Nay, người ta…

Xem Thêm
Ðức Mẹ Guadalupe

Ðức Mẹ Guadalupe

Dạo tháng 5/1990, Ðức Gioan Phaolô II đã tôn phong chân phước cho một người thổ dân Mehico tên là Juan Diego, người được Ðức mẹ hiện ra tại Guadalupe… Juan Diego là một người thổ dân nghèo sống với…

Xem Thêm
Tôi Xin Chấp Nhận

Tôi Xin Chấp Nhận

Tại một bệnh viện trong thành phố Hiroshima bên Nhật Bản, một người đàn bà bị phóng xạ nguyên tử từ 30 năm qua đang lên cơn hấp hối.Bác sĩ chữa trị cho biết bà chỉ còn nhiều lắm là…

Xem Thêm