Linh Mục Micae Nguyễn Be, CSsR

Sinh ngày: 12.09.1978
Nơi sinh: Huế
Thụ phong linh mục: 02.07.2014
Nguyên quán: Huế
Địa chỉ: Nhà thờ Chư Đăng Ya (Hà Bầu), Xã Chư Đăng Ya, Chư Păh, Gia Lai
Email: micngbecct@gmail.com
Chức danh: Phó xứ