Linh mục Phêrô A Đên

Sinh ngày:10.10.1976
Nơi sinh: Kon Tum
Thụ phong linh mục: 05.06.2013
Nguyên quán: Kon Tum.
Địa chỉ: TGM Kon Tum
146 Trần Hưng Đạo, Kon Tum
E-mail: siuden2006@gmail.com
Chức danh: Dịch Thuật