Chúa Nhật XXIX Thường Niên – Khánh Nhật Truyền Giáo – Năm C

Dẫn Lễ Và Lời Nguyện Tín Hữu

Khánh Nhật Truyền Giáo: Vai Trò Của Mỗi Kitô Hữu

(Is 60, 1-6; 1Tm 2, 1-8; Mt 28,16-20)

  1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là “Khánh Nhật Truyền Giáo”. Chúng ta hiệp nhau cầu nguyện cho công cuộc giảng đạo của Hội Thánh.

Hội Thánh được Chúa Giêsu sáng lập, để tiếp nối Người rao giảng Tin Mừng cứu rỗi cho muôn dân. Là thành phần của Hội Thánh, mỗi Kitô hữu đều có bổn phận làm tông đồ rao giảng đạo Chúa, vì chúng ta đã lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội làm con cái Chúa, đã lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức làm chứng nhân của Chúa.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh nhiệt thành rao giảng đạo Chúa, để mọi người nhìn biết và thờ phượng Chúa với chúng ta.

  • Bài đọc 1.  Is 60, 1-6:

Ngôn sứ Isaia mạnh mẽ tuyên bố Sion sẽ được khôi phục, các dân tộc từ khắp mọi nơi sẽ hân hoan tiến về ánh sáng của Chúa, lòng đầy phấn khởi, vang lời ca tụng Đức Chúa. Đó là nội dung bài đọc sau đây.

  • Bài đọc 2.  1Tm 2, 1-8:  

Trong thư gửi ông Ti-mô-thê, Thánh Phaolô mong muốn các Kitô hữu hãy hết lòng cầu nguyện cho cuộc sống của ai nấy được an cư lạc nghiệp, đạo đức và đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng luôn mong muốn cho tất cả mọi người đều được cứu độ nhờ nhận biết Ngài.

2. Lời Nguyện Tín Hữu

  • Chủ tế: Anh chị em thân mến, bản chất của Hội Thánh là rao giảng Tin Mừng cho muôn dân tộc. Ý thức bổn phận truyền giáo của mình, chúng ta hãy sốt sắng và tha thiết dâng lên Chúa những lời nguyện xin:
  1. “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn luôn ý thức sâu sắc về căn tính của Giáo Hội, để biến lệnh truyền này thành nỗi thao thức mỗi ngày, hầu luôn tích cực góp phần vào công cuộc loan báo Tin Mừng trong mọi lúc, mọi nơi.
  2. Bổn phận của mọi Kitô hữu chính là nỗ lực ‘ra khỏi chính mình’ mỗi ngày để làm chứng tá cho Nước Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu luôn ý thức về ơn gọi và sứ mạng của việc loan báo Tin Mừng, để từng bước hoàn tất ‘bổn phận’ mình trong tương quan với Thiên Chúa, trở nên muối cho đời và ánh sáng cho trần gian.
  3. Truyền giáo không chỉ là bổn phận đối với Thiên Chúa, mà còn là một nhu cầu để kiến tạo niềm vui cho đời tông đồ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo tại những quốc gia chưa biết đến Tin Mừng, được mở rộng trái tim, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà truyền giáo hăng say hoạt động, để ngày càng có nhiều người được đón nhận ơn Cứu độ.
  4. “Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta biết đón nhận những nỗi khó nhọc với lòng tin, chấp nhận những thử thách với lòng mến, kiên nhẫn chịu đựng với lòng cậy trông vì có Chúa luôn ở cùng chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Đó cũng là phương thế tuyệt hảo giúp chúng ta sống trọn vẹn ơn gọi của những người được tuyển chọn.
  • Chủ tế: 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương nhận lời chúng con cầu nguyện và ban xuống muôn phúc lành, giúp chúng con biết biến cả cuộc đời thành cuốn Kinh Thánh sống động, để cảm tạ và tôn vinh danh Chúa mãi mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.