Dẫn Lễ & Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật II Thường Niên – Năm B

DẪN LỄ

Chúa Nhật II Thường Niên – Năm B

(1Sm 3,3b-10.19; 1Cr 6,13c-15a.17-20; Ga 1,35-42)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa Nhật 2 thường niên, mùa chúng ta kính nhớ toàn bộ cuộc đời Chúa Giêsu ở thế gian.

Người là Ðấng Cứu Thế mà Chúa Cha ban cho loài người. Người không muốn thực hiện việc cứu rỗi một mình, Người mời gọi chúng ta cộng tác với Người. Các bài đọc Lời Chúa hôm nay đều nói lên điều đó.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ, xin cho những người đã tận hiến cho Chúa luôn trung thành với ơn Chúa gọi, và xin Chúa giúp chúng ta làm tông đồ mở mang Nước Chúa.

2. BÀI ĐỌC I: (1Sm 3,3b-10.19)

Chúa gọi cậu bé Samuen 3 lần. Ban đầu Samuen chưa biết đó là tiếng Chúa. Sau nhờ Hê-li chỉ bảo, Samuen đã nhận ra tiếng Chúa, và đã khiêm tốn vâng nghe theo tiếng Ngài gọi, làm thủ lãnh dân Chúa thay cho ông Hê-li.

3. BÀI ĐỌC II: (1Cr 6,13c-15a.17-20)

Thánh Phaolô khẳng định: Thân xác chúng ta là chi thể của Ðức Kitô, là Ðền Thờ Chúa Thánh Thần, đã được cứu chuộc bằng Máu Đức Kitô. Chúng ta phải thánh hóa Thân xác để phụng sự Thiên Chúa.

—————————-

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chúa Nhật II Thường Niên – Năm B

Chủ tế:          Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Ðộ duy nhất của loài người. Người mời gọi chúng ta cộng tác với Người. Trong niềm phấn khởi tạ ơn, chúng ta tha thiết cầu nguyện:

1. Chúa trao cho Hội Thánh sứ mạng cứu rỗi loài người./ Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh nhiệt tâm tiếp nối sứ mạng Chúa giao phó,/ sẵn sàng hy sinh rao giảng Tin Mừng cứu rỗi của Chúa,/ để mọi người nhận biết Chúa và tin theo Ngài.

 2. Hiện nay trên thế giới,/ có rất ít người biết và tin kính Chúa./ Xin cho các vị chủ chăn hăng say rao giảng Tin Mừng,/ cho các kitô hữu nhiệt thành làm chứng về Chúa / để tất cả mọi người nhìn biết Chúa là Đấng tạo dựng và cứu chuộc duy nhất.

 3.Mỗi Kitô hữu là chi thể của Ðức Kitô / và là Ðền Thờ của Chúa Thánh Thần./ Xin cho mỗi người biết tuân giữ lề luật Chúa / luôn duy trì đời sống công chính, thánh thiện,/ để trở thành môn đệ Chúa,/ hết lòng tôn thờ phụng sự Chúa / và phục vụ tha nhân.

4. Chúa xuống thế làm người là để cứu rỗi nhân loại./ Vì thế,/ Chúa cũng mời gọi các tín hữu cộng tác với Chúa trong công trình cứu rỗi./ Xin cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta / nhiệt thành đáp lại tiếng Chúa gọi,/ sống xứng đáng là một Kitô hữu đạo đức,/ để làm chứng cho Chúa.

 Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu,

Chúa kêu gọi chúng con giúp Chúa cứu rỗi mọi người. Xin cho chúng con sống thánh thiện, để làm chứng cho mọi người nhìn biết Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

WGPKT(10/01/2024) KONTUM