Dẫn Lễ & Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh –Lễ Thánh Gia Thất – Năm B

DẪN LỄ

Chúa Nhật trong tuần bát nhật Giáng Sinh

Lễ Thánh Gia Thất – Năm B

 (St 15,1-6. 21,1-3; Dt 11, 8, 11-12, 1-19; Lc 2,22-40)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Lễ Thánh Gia Thất, kính nhớ gia đình thánh thiện Chúa Giêsu, Ðức Mẹ và Thánh Giuse, gương mẫu các gia đình Công Giáo.

Qua Lời Chúa hôm nay, chúng ta thấy Thánh Gia Thất đã nêu gương các nhân đức cần thiết cho cuộc sống hạnh phúc gia đình, nhất là gương thương yêu tha thứ cho nhau.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho gia đình chúng ta nhiệt thành noi gương Thánh Gia Thất, luôn biết thương yêu tha thứ cho nhau.

2. BÀI ĐỌC I: (St 15,1-6. 21,1-3)

Sách Sáng Thế mời gọi chúng ta nhớ về cội rễ của mình trong truyền thống Do thái. Giao ước của Thiên Chúa với Abraham bắt đầu bằng câu chuyện, mà trong đó Thiên Chúa hoàn tất lời hứa của mình với những điều không thể đối với con người, nhưng Người đã thực hiện lời hứa ấy.

3. BÀI ĐỌC II: (Dt 11, 8, 11-12)

Tác giả thư Do thái nói về mẫu gương đức tin của Abraham, khi ông đã luôn đặt niềm tin tưởng nơi Chúa, dù đôi khi, dường như chẳng còn gì để tin. Cuộc đời của ông đã đặt trọn vào sự tín thác nơi Thiên Chúa.

—————————-

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Lễ Thánh Gia Thất – Năm B

Chủ tế:     Anh chị em thân mến,

Thánh Gia Thất là gương mẫu mọi nhân đức cho các gia đình Công Giáo. Chúng ta quyết tâm noi gương và tha thiết cầu nguyện:

1. Hội Thánh hằng quan tâm dạy dỗ và bảo vệ hôn nhân gia đình./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình công giáo biết vâng nghe / và làm theo giáo huấn của Hội Thánh,/ nhất là vâng Lời Chúa trên hết,/ để gia đình được bình an hạnh phúc.

 2. Gia đình là tế bào quan trọng của xã hội và Giáo Hội,/ nhưng có nhiều gia đình đang bị lung lay có nguy cơ tan vỡ./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình vượt qua được mọi thử thách gian nan,/ tin tưởng vào Chúa / và tuân giữ lời thề chung thủy khi kết hôn,/ để luôn được ấm êm hạnh phúc.

 3. Giáo dục gia đình là nền tảng cấp thiết hơn hết./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các bậc cha mẹ luôn quan tâm dạy dỗ con cái về đức tin và nhân cách,/ để chúng sống xứng đáng làm người và làm con Chúa.

 4. Chúa dạy con cái phải thảo hiếu cha mẹ./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người làm con trong các gia đình giáo xứ chúng ta / luôn làm theo Lời Chúa dạy,/ để được Chúa thương tha thứ tội lỗi,/ và ban nhiều ơn lành hồn xác.

 Chủ tế:    Lạy Chúa

Thánh Gia Thất là gương mẫu mọi nhân đức cho các gia đình. Xin cho gia đình chúng ta biết noi gương, nhất là gương vâng lời Chúa, để được sống bình an hạnh phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

WGPKT(27/12/2023) KONTUM