Dẫn Lễ & Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật VII Phục Sinh – Năm B – Chúa Thăng Thiên

DẪN LỄ

Chúa Nhật VII Phục Sinh – Năm B

Chúa Thăng Thiên

(Cv 1, 1-11; Ep 1, 17-23; Mc 16,15-20)

1. . DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo hội, chúng ta hân hoan mừng lễ Chúa về trời. Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật Chúa Thăng Thiên hôm nay cho chúng ta thấy, sau khi hoàn thành sứ mạng loan báo Thiên Chúa là Cha yêu thương, và làm chứng về tình yêu thương của Cha đối với mọi người. Chúa Giêsu rời khỏi các môn đệ mà lên trời. Chúa lại trao cho Giáo hội loan báo Tin Mừng cứu độ của Chúa cho hết thảy mọi người.

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta nhận ra lệnh truyền của Chúa, để ra đi gieo Tin Mừng của Chúa bằng đời sống bác ái yêu thương. Đó là phương thế giúp chúng ta đạt tới hạnh phúc nước trời.

2. BÀI ĐỌC I: (Cv 1,1-11)

Chúa Ki-tô đã phục sinh và hoàn tất công trình cứu rỗi. Người hứa ban Chúa Thánh Thần cho các Tông đồ và truyền lệnh cho các ông làm chứng tá rao giảng Tin Mừng, rồi Người lên trời. Như vậy, Giáo Hội có trọng trách tiếp nối và kiện toàn công trình cứu chuộc của Chúa Kitô.

3. BÀI ĐỌC II: (Êp 1,17-23)

Thánh Phaolô nhắn gởi các tín hữu Ê-phê-sô về niềm xác tín và lòng trông cậy vững vàng cần phải có nơi những người được tham dự vào cuộc phục sinh của Đức Ki-tô, tham dự vào hạnh phúc vĩnh hằng mà Đức Ki-tô đã mang lại và dẫn lối khai đường.

—————————-

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chúa Nhật VII Phục Sinh  – Năm B

Chúa Thăng Thiên

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

              Chúa Giêsu khải hoàn lên trời, nhận lại vinh quang của Người nơi Chúa Cha. Chúng ta hoan hỷ tôn vinh Chúa và tha thiết cầu xin:

1. Trước khi lên trời ngự bên hữu Chúa Cha,/ Ðức Giêsu đã trao sứ mạng rao giảng Tin Mừng cho Hội Thánh./ Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi thành phần Hội Thánh nhiệt thành chu toàn sứ mạng Chúa phú giao,/ biết luôn làm vinh danh Đức Giêsu Phục sinh / trong khi thi hành những trách nhiệm trần thế.

 2. Nếu không có Chúa,/ chúng ta không làm gì được,/ nhất là việc giảng đạo./ Chúng ta cầu xin Chúa luôn ở với chúng ta,/ ban Thánh Thần hỗ trợ chúng ta như Người đã hứa,/ để chúng ta loan truyền Tin Mừng Chúa cho nhiều người / bằng chính đời sống đức tin mạnh mẽ của mình,/ để họ nhận biết Thiên Chúa là Cha / và là nguồn hạnh phúc của họ.

 3. Ðã qua hơn 2.000 năm mới có gần một phần ba nhân loại tin kính Chúa./ Chúng ta cầu xin Chúa cho các Kitô hữu nhiệt thành hơn nữa trong sứ mạng truyền giáo,/ để tất cả mọi người trên thế giới / đều tin vào Chúa Giêsu Phục sinh là nguồn hạnh phúc thật của họ.

 4. Có thể loan báo Tin Mừng cho những người chưa nhận biết Chúa bằng nhiều cách./ Chúng ta cầu xin Chúa cho Cộng đoàn Giáo xứ chúng ta biết dùng lời cầu nguyện,/ việc bác ái và gương sáng hằng ngày / minh chứng cho Đức Giêsu Phục sinh về trời,/ để họ cũng tin theo Chúa / hầu được sống lại và lên trời như Chúa.

 Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu,

Chúng con đã lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội và Thêm Sức. Chúng con có bổn phận loan báo Tin mừng cứu rỗi của Chúa. Xin Chúa luôn hỗ trợ chúng con hoàn thành bổn phận. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

WGPKT(09/05/2024) KONTUM