Ngày 09/05: Thánh Giuse Ngô Duy Hiển, Linh Mục, Tử Đạo

Thánh

GIUSE NGÔ DUY HIỂN

Linh mục (1769 – 1840)

Ngày tử đạo: 09 tháng 5 năm 1840

Tôi thờ lạy Chúa, một Thiên Chúa, có lẽ nào tôi bước qua ảnh Ngài.

Thánh Giuse Ngô Duy Hiển sinh năm 1769 tại làng Quần Phương Hạ, tỉnh Nam Định (nay thuộc giáo xứ Quần Phương, Giáo phận Bùi Chu). Chú Hiển lớn lên trong bầu khí đạo đức, và đã dâng mình vào Nhà Đức Chúa Trời khá sớm. Chú thực hành đời sống thiêng liêng nhiệm nhặt, chuyên cần học tập và giúp việc cho Đức cha Delgado – Y rất nhiệt thành.

Mãn chương trình thần học, thầy Giuse Hiển được gọi tiến chức linh mục. Cha Hiển tuyên khấn trọng thể trong dòng Thánh Đa Minh ngày 12-10-1812 và được gửi đi du học nhiều năm tại thủ đô Manila.

Khi học xong chương trình, cha Hiển trở về Việt Nam, được trao bài sai coi sóc giáo dân Hưng Nghĩa, Trung Thành và xứ đạo Cao Mộc. Giáo dân nhận định vị mục tử của mình là người hết sức tận tâm, đức hạnh. Cha giữ nghiêm chỉnh các giờ kinh và nguyện ngắm, cùng khuyên các tín hữu siêng năng dọn mình đón nhận các bí tích.

Thời vua Minh Mạng ra sắc chỉ cấm đạo, cha Hiển được Bề trên gọi về giúp Đức cha Henares – Minh. Tuy bị lùng bắt, cha vẫn tìm cách đến thăm viếng từng nhà bổn đạo, an ủi khích lệ từng người và ban các bí tích cho họ.

Đêm 20-12-1839, tổng đốc Trịnh Quang Khanh cho quân vào bắt khi cha mới dâng lễ xong. Họ tịch thu đồ lễ và bắt luôn cả chủ nhà đến trình diện quan tổng đốc đang ở đình làng.

Quan truyền bước qua thập giá, cha Hiển thưa: “Tôi thờ lạy Chúa, một Thiên Chúa, có lẽ nào tôi bước qua ảnh Ngài”. Quan tức giận, truyền đánh bốn mươi roi, cha cũng bị đóng gông rất nặng. Người tôi tớ trung thành của Chúa không than thở mà chỉ kêu tên cực trọng Chúa Giêsu và suy niệm cuộc thương khó của Chúa Kitô xưa.

Đầu tháng 5 năm 1840, triều đình châu phê bản án, truyền lệnh cho tổng đốc Trịnh Quang Khanh phải xử tử Đạo trưởng Ngô Duy Hiển. Cha Giuse Hiển chịu xử trảm ngày 09-5-1840 tại pháp trường Nam Định, dưới thời vua Minh Mạng.

Linh mục Giuse Ngô Duy Hiển được tuyên phong chân phước ngày 27-5-1900 và được tôn phong hiển thánh ngày 19-6-1988.

Trích sách “Hạnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Biên soạn: 
Hội đồng Giám mục Việt Nam
WHĐ