Dẫn Lễ Và Lời Nguyện (05.07.2020 – Chúa Nhật XIV Thường Niên – Năm A)

Nước Trời Là Điều Bí Mật

(Dcr 9,9-10; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30)

1.DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa nhật 14 thường niên. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta là những kẻ đang vất vả mang gánh nặng nề hãy đến với Chúa Giêsu, học sống hiền lành và khiêm tốn như Người, luôn nhìn nhận thân phận hèn mọn tội lỗi của mình, để được Người cho sống an vui hạnh phúc đời này và mai sau.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết sống theo gương mẫu của Chúa, biết sống khiêm nhượng, thành thật để trở nên con Chúa và là anh em của nhau.

 

  • BÀI ĐỌC I: (Dcr 9,9-10)

Ngôn sứ Dacaria kêu mời dân Chúa vui mừng, vì Ðức Kitô sẽ đem bình an hạnh phúc đến cho họ. Người là vua uy quyền nhưng cũng rất hiền lành và khiêm tốn.

  • BÀI ĐỌC II: (Rm 8,9.11-13)

Thánh Phaolô nhắc chúng ta đã thuộc về Chúa Thánh Thần, không được sống theo xác thịt, vì nó đưa đến sự chết. Phải luôn sống theo Thánh Thần, để Người dẫn chúng ta đến cõi sống muôn đời.

2. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

  • Chủ tế:

Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta sống hiền lành và khiêm nhượng như Người. Chúng ta quyết sống theo gương Chúa và tha thiết cầu nguyện :

 

  1. Hội Thánh có sứ mạng dạy bảo con cái mình sống hiền lành và khiêm nhượng./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị Mục Tử hoàn thành sứ mạng / chuyên cần hướng dẫn đoàn chiên sống hòa thuận, khiêm nhu,/ và nhất là gương mẫu thực hành các nhân đức này / để con cái mình noi theo.
  1. Trên thế giới hiện nay có nhiều người độc ác kiêu căng./ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa thương hoán cải tâm hồn họ,/ và giúp họ sống hiền lành khiêm tốn với mọi người,/ để thế giới được sống trong hoà bình / và trong tình yêu thương lẫn nhau.
  1. Khi gặp gian nan thử thách,/ nhiều người cậy dựa vào thế lực tiền của hơn là chạy đến Chúa./ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho họ tĩnh thức và nhận biết / chỉ có Chúa mới cứu giúp họ vững vàng vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống thường ngày / và dẫn đưa họ đến bến bình an.
  1. Chúa Giêsu kêu gọi các Kitô hữu học sống hiền lành và khiêm tốn như Người./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta / luôn động viên nhau làm theo lời Chúa mời gọi,/ để sống hòa thuận với nhau / và khiêm tốn phục vụ mọi người.

 

  • Chủ tế: Lạy Chúa Kitô,

Xin Chúa giúp chúng con học sống hiền lành và khiêm nhượng với Chúa, để được Chúa thương cứu giúp hồn xác chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.