Dẫn Lễ Và Lời Nguyện – Lễ Ban Ngày Giáng Sinh –Năm A

(Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18)

 1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

 Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

      Hôm nay chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh hân hoan mừng Ngôi Lời là Con Thiên Chúa sinh ra làm người, đem ánh sáng, sự sống an bình và chân lý cho loài người.

      Ngôi Lời là ánh sáng thật chiếu soi mọi người. Người đã đến ở giữa loài người, nhưng nhiều kẻ không tin nhận Người. Ai tin nhận Người thì được làm con Thiên Chúa.

     Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta và mọi người thành tâm tin nhận Ngôi Lời là Thiên Chúa, và là Ðấng Cứu Chuộc chúng ta.

 • BÀI ĐỌC I:  (Is 52,7-10)

Ngôn sứ Isaia loan báo cho dân Chúa biết: “ Thiên Chúa ngươi là Vua hiển trị”. Người đã vung cánh tay thần thánh cứu chuộc Dân Người. Giêrusalem, hãy hân hoan, vì Chúa đem bình an hạnh phúc đến cho toàn dân và toàn thể nhân loại.

 • BÀI ĐỌC II: (Dt 1,1-6)

Xưa Thiên Chúa đã nhờ các ngôn sứ, nay Người sai Con Một là Ngôi Lời đến dạy bảo chúng ta, và dùng lời quyền năng của Người mà tẩy xóa tội lỗi nhân loại. Nhờ lòng mến và lòng tin mà chúng ta làm những việc tốt lành để phục vụ Đức Kitô.

2. Lời Nguyện Tín Hữu

 • Chủ tế:

Anh chị em thân mến,

Chúa thương ban cho Con Một là Ngôi Lời làm người cứu độ chúng ta. Chúng ta hân hoan cảm tạ Chúa và khẩn khoản cầu xin:

 1. Chúa Giêsu là Ngôi Lời nhập thể cứu độ nhân loại./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần Hội Thánh loan báo tin vui giáng sinh và cứu độ cho mọi người trên thế giới,/luôn sống và rao giảng Lời Chúa,/ biết dùng Lời Chúa làm phương thế cứu rỗi mọi người.
  • Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
 2. Chúa giáng sinh trong cảnh nhân loại lầm than,/ trong bóng tối của chiến tranh / hận thù / khủng bố./ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban cho lãnh đạo các quốc gia có trái tim bằng thịt,/ biết yêu thương đồng loại,/ dẹp bỏ hận thù,/ để mọi người được sống trong cảnh thái bình và thịnh vượng.
  • Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
 3. Nhiều người hiện nay tin vào tiền của vật chất và tà thần hơn tin Chúa./ Xin cho họ biết bỏ đàng tội lỗi,/ mà tin nhận Chúa Giêsu là Ðấng Nhập thể và Cứu Ðộ duy nhất của loài người,/ để họ trở thành con cái Thiên Chúa.    
  • Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
 4. Thánh Gioan Tiền Hô trọn đời làm chứng cho Ngôi Lời nhập thể./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết noi gương thánh nhân,/ vượt qua mọi khó khăn,/ mọi thử thách gian truân,/ để dùng lời nói việc làm hằng ngày làm chứng cho Chúa Giêsu là Ngôi Lời nhập thể.
  • Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
 • Chủ tế: Lạy Chúa là Cha nhân từ,

Chúa thương ban Ngôi Lời Nhập Thể cứu độ chúng con. Xin cho chúng con hết lòng tin kính Người, để được làm con cái Chúa và được hưởng gia nghiệp Chúa hứa ban. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.