Dẫn Lễ Và Lời Nguyện – Lễ Rạng Đông Giáng Sinh –Năm A

(Is 62,11-12; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20)

 1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Chúa đã xuống thế làm người như lời tiên tri đã loan báo. Thực vậy, mục đích của việc Đức Giêsu giáng sinh là để sống chung với loài người tội lỗi chúng ta và cứu chuộc chúng ta. Ngài đã cho thấy rõ mục đích này khi vừa mới sinh ra: những người khách mời đầu tiên đến hang đá Bêlem chính là những người chăn chiên, nghèo nàn, tội lỗi, bị xã hội khinh chê.

Chúng ta hân hoan dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta hãy có những tâm tình đơn sơ như các kẻ chăn chiên ấy để đến với Chúa Hài Đồng.

 • BÀI ĐỌC I:  (Is 62,11-12)

Ngôn sứ Isaia báo cho dân do thái biết rằng “Đấng cứu độ” sẽ đến giải thoát họ khỏi cảnh lưu đày, làm cho họ trở thành một dân thánh, và thành Giêrusalem của họ sẽ trở nên thành được quý chuộng.

 • BÀI ĐỌC II: (Tt 3,4-7)

Thánh Phaolô cho rằng phép rửa tội là ơn nhưng không mà Thiên Chúa ban cho con người, vì lòng từ tâm và nhân ái của Người. Phép rửa tội sẽ dẫn chúng ta đến sự sống đời đời.

2. Lời Nguyện Tín Hữu

 • Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Đêm Noel là đêm thánh vô cùng, là đêm thanh bình, là đêm tình thương giáng thế.  Chúng ta hãy vui mừng dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện cầu đêm Noel :

 1. Khi giáng sinh làm người / Đức Kitô đã khai mạc một kỷ nguyên mới / kỷ nguyên thái bình thịnh vượng mà các ngôn sứ loan báo thuở xưa./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Hội Thánh Chúa luôn tươi trẻ / hầu có thể thích nghi với mọi thời đại,/ để loan báo tin vui hoà bình và cứu độ cho mọi người trên thế giới.
  • Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin.
 2. Chúa giáng sinh làm người là một tin vui cho hết thảy mọi người./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người có trách nhiệm quốc gia hay quốc tế / biết dùng dịp lễ Noel này / để tìm kiếm và duy trì những giải pháp / đem lại công lý và hoà bình cho mọi dân tộc.
  • Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin.
 3. Chúa giáng sinh đem lại an bình cho nhân thế./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những đôi vợ chồng đang chia rẽ,/ những gia đình bị phân ly,/ những người đang đau khổ vì chiến tranh huynh đệ tương tàn / được ánh sáng đêm Noel soi dẫn / để tìm về hoà giải và sống hiệp thông với nhau.
  • Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin.
 4. Chúa giáng sinh để cứu rỗi hết thảy mọi người./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho anh chị em trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta mừng lễ Noel hôm nay / biết sống một ngày Noel trọn tình nghĩa với Chúa / và chia sẻ niềm vui cho mọi người chung quanh,/ để họ cũng tin theo Chúa.
  • Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin.
 • Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn Chúa vì đang được hưởng đêm thánh huyền diệu này, xin cho ánh sáng đêm Noel chiếu soi vào mọi người chưa biết Chúa, để họ cũng tin vào Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.