16/9/2021 – Thứ Năm – Thánh Cornêliô & Cyprianô

Thánh Cornêliô & Cyprianô

BÀI ÐỌC I: 1 Tm 4, 12-16

“Con hãy thận trọng giữ mình và giữ lấy giáo lý: như thế con sẽ cứu lấy chính mình con và những kẻ nghe lời con”.

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu.

Con thân mến, chớ có ai khinh dể con vì con còn trẻ: nhưng con hãy nêu gương sáng cho các tín hữu, trong lời nói, cách ăn nết ở, trong đức bác ái, đức tin và đức thanh khiết. Cho tới khi cha đến, con hãy chăm chú đọc sách, khuyên bảo và dạy giáo lý. Con chớ quên lãng ân sủng trong con, là ơn đã ban cho con bởi lời tiên tri cùng với việc đặt tay của bậc Lão thành. Con hãy suy ngắm những sự đó, hãy để tâm đến các việc ấy, để mọi người đều thấy rõ con đã tiến tới. Con hãy thận trọng giữ mình và giữ lấy giáo lý: hãy kiên trì trong những việc ấy. Vì khi con làm như vậy, con sẽ cứu lấy chính mình con và những kẻ nghe lời con.

Ðó là lời Chúa.

ÐÁP CA: Tv 110, 7-8. 9. 10

Ðáp: Vĩ đại thay công cuộc của Chúa (c. 2a).

1) Công cuộc tay Chúa làm ra đều chân thật và công chính, mọi giới răn của người đều đáng cậy tin. Những giới răn đó được lập ra cho đến muôn ngàn đời, được ban hành một cách chân thành và đoan chính.

2) Chúa đã gởi tặng ơn giải phóng cho dân Người, đã thiết lập lời minh ước tới muôn đời, danh Người thực là thánh thiện và khả úy!

3) Ðầu sự khôn ngoan là tôn sợ Chúa, bao nhiêu người thờ Chúa đều hành động cách khôn ngoan. Lời khen ngợi Chúa còn tồn tại tới muôn đời.

ALLELUIA: Tv 118, 135

Alleluia Alleluia – Xin tỏ cho tôi tớ Chúa thấy long nhan hiền hậu, và dạy bảo con những thánh chỉ của Chúa. – Alleluia

LỜI CHÚA: Lc 7, 36-50

“Tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có một người biệt phái kia mời Chúa Giêsu đến dùng bữa với mình; Người vào nhà người biệt phái và vào bàn ăn. Chợt có một người đàn bà tội lỗi trong thành, nghe biết Người đang dùng bữa trong nhà người biệt phái, liền mang đến một bình bạch ngọc đựng thuốc thơm. Bấy giờ bà đứng phía chân Người, khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm chân Người, bà lấy tóc lau, rồi hôn chân và xức thuốc thơm. Thấy thế, người biệt phái đã mời Người, tự nghĩ rằng: “Nếu ông này là tiên tri thì phải biết người đàn bà đang động đến mình là ai, và thuộc hạng người nào chứ: là một đứa tội lỗi (mà)!” Nhưng Chúa Giêsu lên tiếng bảo ông rằng: “Hỡi Simon, Tôi có điều muốn nói với ông”. Simon thưa: “Xin Thầy cứ nói”.

“Một người chủ nợ có hai con nợ, một người nợ năm trăm đồng, người kia nợ năm mươi. Vì cả hai không có gì trả, nên chủ nợ tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, người nào sẽ yêu chủ nợ nhiều hơn?” Simon đáp: “Tôi nghĩ là kẻ đã được tha nhiều hơn”. Chúa Giêsu bảo ông: “Ông đã xét đoán đúng”. Và quay lại phía người đàn bà, Người bảo Simon: “Ông thấy người đàn bà này chứ? Tôi đã vào nhà ông, ông đã không đổ nước rửa chân Tôi, còn bà này đã lấy nước mắt rửa chân Tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã không hôn chào Tôi, còn bà này từ lúc vào không ngớt hôn chân Tôi. Ông đã không xức dầu trên đầu Tôi, còn bà này đã lấy thuốc thơm xức chân Tôi. Vì vậy, Tôi bảo ông, tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều. Kẻ được tha ít, thì yêu mến ít”. Rồi Người bảo người đàn bà: “Tội con đã được tha rồi”. Những người đồng bàn liền nghĩ trong lòng rằng: “Ông này là ai mà lại tha tội được?” Và Người nói với người đàn bà: “Ðức tin con đã cứu con, con hãy về bình an”.

Ðó là lời Chúa.

*Đọc Giờ Kinh Phụng Vụ link: CGKP

Suy niệm:

Ngườí Phụ Nữ Tội Lỗi

Đọc đoạn Tin Mừng nầy, ta có cảm tưởng là Thánh sử Luca viết theo đúng lịch sử hơn: không phải tất cả mọi người Pharisiêu đều là kẻ thù của Chúa như trong Mathêu và Maccô.

Cảnh xức dầu thơm ở trong các Tin Mừng khác đều được gắn liền với sự thương Khó của Chúa Giêsu: chỉ về ngày mai táng của Ngài. Nhưng ở đây cảnh xức dầu thơm trong Tin Mừng Thánh Luca lại có một ý nghĩa khác: chỉ về lòng sám hối ăn năn của người nữ tội lỗi với tấm lòng bao dung của Chúa Giêsu, Đấng Cứu độ, một đề tài mà Luca rất thích đề cập tới (l5; 19, 1-l0; 23, 40- 43. . .)

Tội của chị đã được tha. . . Lòng tin của chị đã cứu chị, chị hãy đi bình an.

Khi đến với Chúa Giêsu, Mađalêna đã nói lên lòng tin của mình vào Ngài. Lòng  tin nầy giờ đây đã có kết quả: Tội của chị đã được tha. . . hãy đi bình an. Lòng tin  của chị vào lòng bao dung của chúa Giêsu đã giải phóng  chị, đã trả lại cho chị giá trị làm người và làm con Thiên  Chúa. Bây giờ chị có quyền ra đi trong cuộc sống với  một tâm hồn bình an. Cũng như người thu thuế tội lỗi  đứng ngoài cửa đền thờ và cúi đầu xin Chúa tha tội; ra  về anh ta cũng dược tha thứ.

Khi chúng ta đến với Chúa Giêsu với lòng thống hối ăn  năn, chúng ta cũng tìm lại được giá trị làm con Thiên Chúa  và được bình an trong tâm hồn. Chúa luôn sẵn sàng tha thứ nếu chúng ta thật lòng thống hối và đến với Chúa.

WGPKT(12/09/2021) KONTUM