26/07/2022 – Thứ Ba XVII Thường Niên. Thánh Gioakim Và Thánh Anna

Thánh Gioakim và Thánh Anna, song thân Đức Maria, lễ nhớ

Bài Ðọc I: Hc 44, 1. 10-15

“Miêu duệ họ tồn tại đến muôn đời”.

Trích sách Huấn Ca.

Chúng ta hãy ca tụng những vĩ nhân và các tổ phụ chúng ta qua các thời đại. Có những người nhân hậu, mà việc thiện của họ không bao giờ bị lãng quên. Dòng dõi họ được hưởng hạnh phúc, và họ sẽ có con cháu nối dòng, miêu duệ họ trung thành với lời giao ước và con cái họ nhờ họ cũng được trung thành. Miêu duệ họ sẽ tồn tại đến muôn đời, và vinh quang của họ không bao giờ bị lu mờ. Thân xác họ được chôn cất bình an, tên tuổi họ sẽ sống đời này qua đời nọ. Sự khôn ngoan của họ cộng đoàn truyền tụng, và công hội thuật lại lời ngợi khen họ.

Ðó là lời Chúa.

Lời Chúa: Mt 13, 16-17

“Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe. Quả thật, Thầy bảo các con: Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy, mà không được thấy; mong ước nghe điều các con nghe, mà không được nghe”.

Ðó là lời Chúa.

*Đọc Giờ Kinh Phụng Vụ link: CGKPV

Suy niệm:                                      Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Triết

   Phúc cho mắt các con vì đã thấy, tai các con vì đã nghe… bao vua chúa muốn nghe điều các con nghe mà không được nghe; muốn thấy các điều chúng con thấy mà không được thấy. Theo bạn Chúa nói có đúng không?

   1/ Mắt chúng ta thấy những gì?

– Thấy Chúa nơi các kỳ công Chúa làm. Vạn vật là tác phẩm của Chúa. Con người là hình ảnh Chúa.

Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa. Không trung kể lại những việc Chúa làm” (Tv. 18,2)

– Thấy tình thương Chúa qua việc tái sinh và nuôi sống muôn loài.

– Thấy đường lối Chúa qua công trình cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô.

– Thấy chính Chúa qua con người Đức Giêsu. “Ai thấy Thầy là thấy Cha” (Ga 14,9).

2/ Tai chúng ta nghe gì?

Nghe bao lời khôn ngoan Chúa Giêsu dậy.

Nữ hoàng Phương Nam phải lặn lội tới nghe Salômôn. Chúa bảo: “Đây còn hơn Salômôn nữa”. Nghe toàn lời chân lý, lời ban sự sống đời đời. “Chỉ có Thầy mới có lời ban sự sống đời đời” (Ga 6,68). Chúng ta có phúc hơn nhiều vua chúa thế gian.

***********

Lời Ngài là sức sống của con…” (Nguyễn Duy).    

WGPKT(24/07/2022) KONTUM