Đức Giêsu Về Quê (31.7.2020 – Thứ Sáu Tuần 17 TN – Thánh Ignatiô Loyôla, linh mục)

Lời Chúa: Mt 13, 54-58

Khi ấy, Đức Giêsu về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ mộc sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria; anh em của ông không phải là các ông Giacôbê, Gioxép, Simon và Giuđa sao? và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm vói chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế?” Và họ vấp ngã vì Người. Nhưng Ðức Giêsu bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi.” Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin.

*Đọc Giờ Kinh Phụng Vụ link: CGKPV

Suy niệm: “Chúa ăn với một cái chén thường, và yêu cầu các môn đệ ngồi trên cỏ. Ngài rửa chân họ, với một chiếc khăn choàng quanh ngực. Vậy mà Ngài là Chúa của cả vũ hoàn” (Thánh Clê-men-tê, giám mục A-lê-xan-ri). Không riêng chi người đồng hương Na-da-rét, bao người đã ngạc nhiên về cung cách của Đức Giê-su, vị Thiên Chúa làm người. Dân chúng thán phục các phép lạ kỳ diệu Ngài làm, lời lẽ khôn ngoan từ miệng Ngài phán ra. Thế nhưng, họ dừng lại ở đó, vì bị thiên kiến về gốc gác của Ngài. Là người đồng hương, họ biết rõ gia thế, nghề nghiệp, lý lịch của Ngài. Họ đâu ngờ nhờ Ngài, tên làng Na-da-rét từ nay được cả thế giới biết đến. Họ sẽ càng bất ngờ hơn nữa về lý lịch thần tính của người đồng hương: Vị Cứu thế của nhân loại, là Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người.

Mời Bạn: Là người Ki-tô hữu, bạn xác tín Chúa Giê-su là nơi gặp gỡ giữa vĩnh cửu và thời gian, sự hòa điệu giữa thần tính và nhân tính, sự nối kết giữa trời và đất. Niềm xác tín ấy giúp bạn thêm lòng phó thác, cậy trông, cũng như vững tâm bước theo Ngài, vì biết Ngài có quyền năng cứu độ mình, vừa là người bạn thân thiết bên cạnh bạn.

Sống Lời Chúa: Tôi tránh thái độ quen quá hóa nhàm, gần chùa gọi bụt bằng anh trong đời sống đức tin. Luôn giữ cung cách thờ phượng, trang nghiêm khi dâng thánh lễ, vừa cảm nhận sự sốt sắng khi được gần gũi Chúa như vậy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa buồn lòng vì thái độ coi thường của người đồng hương Na-da-rét. Xin giúp con luôn cung kính, trân trọng các mầu nhiệm thánh con cử hành mỗi ngày.

WGPKT(30/07/2020) KONTUM