Giáo Phận Kontum: Nghi Thức Làm Phép Nhà Mục Vụ Giáo xứ An Mỹ (11/4/2021)

WGPKT(14/04/2021) KONTUM