Video Về Đức Tân Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng

Thực hiện: Media Hội Đồng Giám Mục

WGPKT(21/10/2019) KONTUM