Thánh Lễ Khai Mạc: Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới Lần Thứ XVI (28/11/2021)

Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới Lần Thứ XVI

Thánh Lễ Khai Mạc Tại Các Giáo Phận

ngày 28.11.2021, lấy lễ Chúa Nhật thứ I MùaVọng

 

Chủ tế và cộng đoàn làm Dấu Thánh Giá

Linh mục:

     Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.

Cộng đoàn:  Amen

Linh mục ngỏ lời với cộng đoàn bằng những lời sau đây hoặc tương tự:

     Anh chị em thân mến,

     Ðại hội thường kỳ của Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI sẽ nhóm họp vào tháng 10 năm 2023 với chủ  đề: “Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ vụ”. ĐứcThánh Cha Phanxicô cũng đã phê chuẩn việc thay đổi cách thức tiến hành Thượng Hội đồng Giám mục, Theo đó, Thượng Hội đồng Giám mục sẽ không được tổ chức hoàn toàn tại Vatican, nhưng bắt đầu nơi từng Giáo Hội địa phương trong mộ thành trình 3 năm với 3 giai đoạn: giáo phận, châu lục và hoàn vũ.

     Ngày 10 tháng 10 vừa qua, Ðức Thánh Cha  đã dâng Thánh lễ tại Ðền thờ thánh Phêrô để chính thức khai mạc cuộc hành trình hai năm tiến tới Thượng Hội đồng.

     Hôm nay, tất cả các Giáo phận tại Việt Nam đều cử hành lễ khai mạc để bắt đầu bước vào cuộc hành trình chung với toàn thể Hội Thánh.

     Giờ đây cộng đoàn Giáo phận chúng ta cùng dâng lời khẩn nguyện Chúa Thánh Thần, xin Người ngự đến trên toàn thể Hội Thánh và Thượng Hội Đồng, như xưa Người đã ngự đến trên các Tông Đồ trong ngày Hội Thánh khởi đầu sứ vụ loan báo Tin Mừng cho muôn dân.

Hát bài thánh ca cầu xin Chúa Thánh Thần

Sau bài hát, Linh mục và cộng đoàn cùng đọc lời kinh cầu cho Thượng Hội Đồng:

     Lạy Chúa Thánh Thần là Ánh sáng Chân lý vẹn toàn,/ Chúa ban những ân huệ thích hợp cho từng thời đại,/ và dùng nhiều cách thế kỳ diệu để hướng dẫn Hội Thánh,/ này chúng con đang chung lời cầu nguyện/ cho các Giám mục và những người tham dự Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới.

     Xin Chúa làm nên cuộc Hiện Xuống mới trong đời sống Hội Thánh,/ xin tuôn tràn trên các Mục tử ơn khôn ngoan và thông hiểu,/ gìn giữ các ngài luôn hiệp thông với nhau trong Chúa,/ để các ngài cùng nhau tìm hiểu những điều đẹp ý Chúa,/ và hướng dẫn đoàn Dân Chúa thực thi những điều Chúa truyền dạy.

     Các giáo phận Việt Nam chúng con/ luôn muốn cùng chung nhịp bước với Hội Thánh hoàn vũ,/ xin cho chúng con biết đồng cảm với nỗi thao thức của các Mục tử trên toàn thế giới,/ ngày càng ý thức hơn về tình hiệp thông,/ thái độ tham gia và lòng nhiệt thành trong sứ vụ của Hội Thánh.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria,/

Nữ Vương các Tông đồ và là Mẹ của Hội Thánh,/

chúng con dâng lời khẩn cầu lên Chúa,/

là Đấng hoạt động mọi nơi mọi thời,/

trong sự hiệp thông với Chúa Cha và Chúa Con,/

luôn mãi đến muôn đời. Amen.

 

Không cử hành nghi thức thống hối
Không hát kinh Vinh Danh
Linh mục chủ tế đọc lời nguyện nhập lễ:

 

Phụng vụ Lời Chúa của Chúa nhật thứ I Mùa Vọng

Trong bài giảng, chủ tế có thể giải thích về Thượng Hội Đồng,
đặc biệt về chủ đề“Hướng tới một Hội thánh hiệp hành: Hiệp thông, tham gia và sứ vụ”.

Đọc kinh Tin Kính

 

Lời nguyện chung

Giám mục chủ tế:

     Anh chị em rất thân mến, 

     Trong tâm tình sốt sắng mong đợi Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ngự đến, chúng ta hãy khẩn khoản van nài lòng thương xót của Người, Đấng đã đến thế gian rao giảng Tin Mừng cho ngưởi nghèo khó và chữa lành những tâm hồn thống hối, xin Người cũng đến với nhân loại trong thế giới ngày nay để ban ơn cứu độ cho những kẻ kêu cầu Người.

     X. Cầu cho Hội Thánh. Chúng ta cầu xin cho chúng ta được cùng bước đi như những người đồng hành, sát cánh bên nhau trên cùng một nẻo đường. Chúng con cầu xin Chúa.

Đ. Xin Chúa nhậm lời chúng con.

     X. Cầu cho Giáo phận. Chúng ta cầu xin Chúa cho cuộc hành trình chúng ta cùng thực hiện trong những ngày tháng tới đây được đặt căn bản trên việc cùng lắng nghe Lời Chúa và cử hành Thánh Thể trong tình hiệp thông của dân Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.

     X. Cầu cho việc tham dự vào sứ vụ của Đức Kitô. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta qua việc chúng ta cùng thực hiện cuộc hành trình Thượng Hội đồng này, được lớn lên khi lãnh nhận trách nhiệm chung là thi hành sứ vụ được Thiên Chúa ủy thác cho chúng ta. Chúng con cầu xin Chúa.

     X. Cầu cho việc thực thi quyền bính và tham gia trong dân Thiên Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa cho cội rễ hiệp hành của Hội thánh trổ sinh hoa trái qua những phương thức mới phục vụ lẫn nhau nơi mọi tầng lớp trong Nhiệm Thể Chúa Kitô. Chúng con cầu xin Chúa.

Chủ tế:

     Lạy Chúa là nơi chúng con nương náu và là sức mạnh của chúng con, xin lắng nghe lời Hội Thánh cầu xin, vì chính Chúa là suối nguồn của lòng từ ái, xin Chúa thương ban những điều chúng con thành tâm khẩn cầu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Cộng đoàn: Amen

WGPKT(16/11/2021) KONTUM