Học Hỏi Về Các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo (Bài 1)

Kon Tum lễ thánh Anna 26.07.2021

Kính thưa quí cha,

Như đã hẹn, hôm nay con sẽ lần lượt gới đến quí cha các bài “Học hỏi về Các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo”  kèm theo powerpoints, để tương lai khi thuận tiện, các cha sau này có thể truyền đạt cho con chiên cho họ am hiểu và tích cực tham gia vào việc truyền giáo mang tính hiệp thông với Tòa Thánh và theo sự hướng dẫn của Giáo Hội. Điều này thật cần thiết cho giáo phận chúng ta là giáo phận truyền giáo.

Loạt bài học hỏi có 12 đề tài gồm 2 phần: Phần 1 là Giáo thuyết nền tàng, giúp cho người giáo dân thấy nhận ra mình là người môn đệ Chúa ( bài 1), được Chúa trao cho nhiệm vụ Loan Báo Tin mừng (bài 2). Đây không phải là việc làm cách đơn độc ( bài 3), làm theo ý riêng theo sở thích (bài 4) …. nhưng theo sự hướng dẫn của Hội Thánh khác với các giáo phái Tin Lành (bài 5).

Bước qua phần 2 là khai triển về Ý nghĩa và nhiệm vụ của các Hội Giáo Hoàng Truyền giáo (HGHTG) ( Bài 6 và 7), triển khai từng hội ( bài 8-11) và kết thúc là Tổ chức các HGHTG từ cấp quốc tế, quốc gia và giáo phận.

Mỗi đề tài được trình bày mang tính sư phạm rất hay giúp người giáo dân dễ tiếp thu. Bài nào cũng gổm ba mục, mỗi mục có phần thảo luận giúp họ động não trước khi giảng viên giải thích. Cuối đề tài ghi lại những câu hỏi dễ nhớ.

Đính kèm bài học này, con xin gởi đến quí cha 2 bài trong sach giáo lý Tin Lành, xin các cha để giờ đọc qua cho biết. Lâu nay chúng ta thường khâm phục tại sao người Tin lành – nói chung – có “ máu truyền giáo” hơn người Công giáo chúng ta và họ có điều kiện tài chánh đề truyền giáo? Thưa vì họ được giáo dục căn bản trong thời gian dự tòng bằng 2 bài “Sứ mạng truyền bá Phúc Âm” và “ Sự Dâng hiến” tức là quảng đại đóng góp vật chất cho việc truyền giáo, như con gởi cho quí cha đây. Đây là 2 trong số 14 bài người dụ tòng phải học để được lãnh “Baptêm”. Từ đó chúng ta thấy việc giáo dục từ đầu quan trọng chừng nào.

Nếu anh em linh mục chúng ta cũng có cách thức giảng dạy bài bản theo đúng sự hướng dẫn của Hội Thánh, chúng ta có thể làm việc truyền giáo hay hơn và đúng ý Chúa hơn anh emTin lành nhiều. Xin các cha suy nghĩ xem.

Để cho đỡ “bội thực”, con xin lần lượt gởi đến các cha mỗi lần hai bài, xin các cha “nghiên” chứ đừng “ngâm” cứu để tìm cách làm cho Lời Chúa không bị trói buộc mà luôn vang xa .

Kính quí cha luôn vạn an.

Lm Antôn M.Z. Phan Tự Cường OP

Bài 1: Chúng Ta Là Môn Đệ Của Chúa Kitô

Tải về tại đây: Bài 1: Chúng Ta Là Môn Đệ Của Chúa Kitô

WGPKT(29/07/2021) KONTUM