Bà Cố Lucia Mai Thị Phương

Văn Phòng TGM xin kính báo:

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

CÁO PHÓ   

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum

và gia đình Nữ tu Maria Nguyễn Thị Thu Trang, SPC

(Thuộc Hội Dòng Phaolô Đà Nẵng, hiện đang phục vụ tại Cộng Đoàn Phaolô Pleiku)

Trân trọng báo tin:

Bà Cố LUXIA MAI THI PHƯƠNG

Sinh năm 1935

Địa chỉ: Giáo Xứ Bình Cang, Giáo Phận Nha Trang

Đã được Chúa gọi về lúc 17g15 Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019.

Hưởng thọ 84 tuổi.

Thánh lễ An Táng lúc 06g00 sáng thứ Hai
ngày 26 tháng 08 năm 2019 .

Tại Nhà Thờ Bình Cang, Giáo Phận Nha Trang

 Xin hiệp thông cầu nguyện

 cho linh hồn Bà Cố LUXIA mau được hưởng tôn nhan Chúa

R.I.P