Cáo Phó: Bà Cố Maria Đinh Thị Nghĩa

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

và Gia đình Linh mục Antôn Vũ Văn Chính, OFM

(Đang phục vụ tại Giáo Xứ Ia Tô, Giáo Hạt Chư Păh)

Trân trọng báo tin:

Bà Cố MARIA ĐINH THỊ NGHĨA

Sinh ngày 03/02/1939

Địa chỉ: 48 Bế Văn Đàn, Bình Đường 3, Bình Dương

Đã được Chúa gọi về lúc 14g05 ngày 03 tháng 01 năm 2022

Hưởng thọ 83 tuổi.

Thánh lễ an táng lúc 05g00 thứ Tư, ngày 05.01.2022

Tại Nhà Thờ Giáo Xứ Tam Hải, Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Xin hiệp thông cầu nguyện

 cho linh hồn BÀ CỐ MARIA sớm được hưởng tôn nhan Chúa.

R.I.P

WGPKT(04/01/2022) KONTUM