Cáo Phó: Bà Cố Maria Nguyễn Thị Thiếp

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

và Gia Đình Nữ tu Têrêxa Nguyễn Thị Hậu SPC (+)

Trân trọng báo tin:

BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ THIẾP

Sinh ngày 21 tháng 01 năm 1921, tại Bình Định

Địa chỉ: Giáo Xứ Phương Hòa, thành phố Kon Tum

Đã được Chúa gọi về lúc 22g05’ thứ Tư, ngày 16 tháng 9 năm 2020.

Hưởng thọ 99 tuổi.

Thánh lễ An Táng lúc 08giờ00 sáng thứ Bảy, ngày 19 tháng 9 năm 2020

Tại Nhà Thờ Phương Hòa, Giáo Hạt Kon Tum, Giáo Phận Kon Tum

Do Đức Cha Aloisiô, Giám Mục Giáo Phận chủ tế

Xin hiệp thông cầu nguyện

 cho linh hồn Bà Cố MARIA mau được hưởng tôn nhan Chúa.

R.I.P

WGPKT(17/09/2020) KONTUM