Cáo Phó: Nữ Tu Marie Belatrice Nguyễn Thị Thủy

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum

Hội Dòng Chúa Quan Phòng, Tỉnh Dòng Tây Nguyên

và gia đình


Trân trọng báo tin:

Nữ tu MARIE BE1ATRICE NGUYỄN THỊ THỦY


Sinh ngày 02 tháng 6 năm 1945, tại Trà Vinh

đã được Chúa gọi về vào lúc 05g45 thứ Năm, ngày 25.02.2021,


tại Cộng Đoàn Kim Phước, 30 Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum

          Hưởng thọ: 77 tuổi với 56 năm Khấn Dòng

Thánh Lễ cầu hồn lúc 10g00 thứ Năm, ngày 25 tháng 02 năm 2021


tại Nhà Nguyện Cộng Đoàn Kim Phước, Kon Tum.

Sau đó linh cữu được đưa về Cộng Đoàn Cù Lao Giêng.

Xin hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Sr. MARIE BÉATRICE

sớm được hưởng tôn nhan Chúa.

 R.I.P 

WGPKT(25/02/2021) KONTUM