Cáo Phó: Ông Cố Giuse A Ja

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

và Gia Đình Linh mục Gioan A Nuk

(Đang phục vụ tại Giáo xứ Kon Trang Mơnấy, Giáo Hạt Đăk Hà)

Trân trọng báo tin:

Ông cố GIUSE A JA

Sinh năm 1949, tại làng Đăk Gô, xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.

Địa chỉ hiện nay: Làng Đăk Tuk, xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.

Thuộc Giáo Xứ Đăk Tuk, Giáo Hạt Đăk Mót

Đã được Chúa gọi về lúc 5h30’ thứ Năm, ngày 18 tháng 03 năm 2021.

Hưởng thọ 72 tuổi.

Thánh Lễ An Táng lúc 09g30 thứ bảy, ngày 20 tháng 03 năm 2021

Tại Nhà Thờ Đăk Tuk, Giáo Hạt Đăk Mót

Do Đức cha Aloisiô, Giám Mục Giáo Phận chủ tế.

Xin hiệp thông cầu nguyện

 cho linh hồn ÔNG CỐ GIUSE mau được hưởng tôn nhan Chúa.

R.I.P