Ban Giáo Lý Giáo Phận Xin Thông Báo Về Ngày Giáo Lý Viên 25-26/07/2019

Giáo phận Kon Tum

Ban Giáo lý – Thiếu nhi

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY GIÁO LÝ VIÊN GIÁO PHẬN

(25-26/7/2019)

*Thứ năm, ngày 25 tháng 7 năm 2019

T.GIAN NỘI DUNG PHỤ TRÁCH
15:00 Tiếp đón, chia nhóm
Dựng lều, nhận chỗ nghỉ đêm theo Giáo xứ
Ban Hành chánh
Trưởng trực
16:00 Khai mạc Giới thiệu Nghi thức khai mạcCông bố khai mạc Tâm tình mục tử   MC Trưởng trực Cha Trưởng ban Đức Cha Aloisiô
16:45 Thuyết trình về chủ đề: “GLV, chứng nhân của tình yêu” Cha Albertô Nguyễn Văn Đáp
17:45 Sinh hoạt 1 Ban Sinh hoạt
18:15 Cơm tối MC, Ban Ẩm thực
19:00 Khai mạc đêm diễn nguyện theo chủ đề: “GLV, chứng nhân của tình yêu” MC Cha GB. Đoàn Minh Sáng
21:00 Kết thúc diễn nguyện.Chầu Thánh Thể MC Cha Maccô Phương Linh
21:30 Nghỉ đêm Trưởng trực và Ban Kỷ luật

*Thứ sáu, ngày 26 tháng 7 năm 2019

T. GIAN NỘI DUNG PHỤ TRÁCH
5:30 Thức dậy, vệ sinh lều trại Trưởng trực, Ban Kỷ luật
6:30 Điểm tâm MC, Ban Ẩm thực
7:00 Sinh hoạt 2 Ban Sinh hoạt
7:30 Nhân chứng 1 (Gialai) MC
7:45 Nhân chứng 2 (Kontum) MC
8:00 Thảo luận nhóm với câu hỏi bốc thăm MC, Cha GB.Minh Đức
8:45 Sinh hoạt 3 Ban Sinh hoạt
9:00 Đúc kết theo nhóm có cùng câu hỏi. MC và Người trình bày
9:30 Định hướng chương trình huấn luyện chung cho GLV – HT Cha Trưởng ban
10:00 Giải lao MC
10:15 Tập hát cho Thánh lễ Ban Phụng vụ
10:30 Thánh lễ đồng tế kính Á Thánh Anrê Phú Yên Ban Phụng vụ
11:30 Cơm trưa MC, Ban Ẩm thực
12:30 Sinh hoạt 4 Ban Sinh hoạt
12:45 Nghi thức sai đi, hẹn ngày gặp lại MC, Cha Trưởng ban

T/M. Ban Giáo lý – Thiếu nhi Giáo Phận

Trưởng ban
(đã ký)Lm. Đaminh Trần Văn Vũ

Giáo phận Kon Tum

Ban Giáo lý – Thiếu nhi

Kon Tum, ngày 29/6/2019

THƯ MỜI

Kính gửi:    Đức Cha Aloisiô, Giám mục Giáo phận Kon Tum
Quý Cha, Quý Tu sĩ  nam nữ
và toàn thể Giáo Lý Viên – Huynh Trưởng trong Giáo phận.

Để mừng lễ Á Thánh Anrê Phú Yên, bổn mạng Giáo Lý Viên – Huynh Trưởng Giáo phận Kon Tum, Ban Giáo lý – Thiếu nhi Giáo Phận trân trọng kính mời:

Đức cha Aloisiô, Giám mục Giáo phận Kon Tum          

Quý Cha, Quý Tu sĩ và toàn thể Giáo Lý Viên – Huynh Trưởng trong Giáo phận đến tham dự ngày Giáo Lý Viên Giáo phận Kon Tum, được tổ chức:

tại Tòa Giám Mục Kon Tum,
từ 15:00 ngày 25 đến 13:00 ngày 26 tháng 7 năm 2019,

với chủ đề “Giáo Lý Viên, nhân chứng của tình yêu”.

Chúng con rất  mong sự hiện diện của Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ và toàn thể Giáo Lý Viên – Huynh trưởng.

Trân trọng kính mời.
T/M. Ban Giáo lý – Thiếu nhi Giáo Phận

Trưởng ban
(đã ký)Lm. Đaminh Trần Văn Vũ

………………………………..…………

PS: Để thuận tiện cho việc tổ chức, xin Quý Cha phụ trách giáo lý Giáo hạt, quý Cha Xứ thông báo cho anh chị Giáo Lý Viên – Huynh Trưởng và cho chúng con biết số người tham dự trước ngày 15/7/2019.

Xin liên lạc với chúng con:

1/ Miền Kon Tum: Cha GB. Trần Minh Đức (0986 033 987, jbtranminhduc@gmail.com)

2/ Miền Gia Lai: Cha Giuse Lại Văn Vinh, SDB (0364 001 444, jos.vinh@yahoo.com.vn).

GPKONTUM(01/07/2019) KONTUM