Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng Chia Sẻ Khi Nhận Sứ Vụ Giám mục Chính Tòa GP Phan Thiết

Nguồn: tgpsaigon

WGPKT(04/12/2019) KONTUM