Giáo Phận Kon Tum: Mừng Bổn Mạng Đức Cha Alôisiô Nguyễn Hùng Vị

     Ngày 21/06 hằng năm, Giáo Hội mừng Kính Thánh Lu-y Gonzaga, Bổn Mạng Đức Cha Alôisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám Mục Giáo Phận Kon Tum. Xin hiệp thông và chúc mừng Đức Cha trong ngày Bổn Mạng.

      Nguyện xin Thánh Lu-y Gonzaga cầu bầu cùng Chúa cho Đức Cha luôn hồn an xác mạnh.

WGPKT(19/06/2020) KONTUM