Giáo Xứ Tân Hương Khai Giảng Giáo Lý Thiếu Nhi Niên Khóa 2023-2024

Vào lúc 8g00 Chúa Nhật ngày 10.09.2023, giáo xứ Tân Hương đã khai giảng năm học giáo lý 2023-2024 dành cho các em thiếu nhi, tại Nhà Sinh Hoạt giáo xứ.

Cha chính xứ Giuse Đỗ Hiệu đã hiện diện tham dự cùng với đại diện Ban chức việc, Hội Hiền Mẫu, Hội Người Cha Công Giáo và một số phụ huynh của các em. Về phía giáo lý có Trưởng Hiệp đoàn TNTT Miền Kon Tum, Trưởng Ban Giáo Lý giáo xứ Tân Hương, Xứ đoàn trưởng xứ đoàn Kitô Vua Tân Hương, 35 Giáo lý viên – Huynh trưởng, trong đó có 4 Sơ (Phaolô) và 590 em thiếu nhi.

Phát biểu khai mạc, cha chính xứ đề nghị năm huấn giáo 2023-2024 cần lưu tâm chú ý các em về Cầu Nguyện, ở 3 chiều kích: Cầu nguyện cá nhân – cầu nguyện tại gia đình – cầu nguyện tại lớp giáo lý và trong nhà thờ. Chính sự cầu nguyện sốt sắng và thường xuyên sẽ giúp đưa các em đến gặp gỡ Chúa và sống tình hiệp thông với tha nhân.

Kết thúc lễ khai giảng, các em được giới thiệu và hướng dẫn vào các lớp để GLV gặp gỡ và dặn dò, trong khi ban tiếp tân tiếp tục ghi danh học viên mới.

Niên khóa 2023-2024, giáo xứ Tân Hương có 20 lớp giáo lý theo các lứa tuổi, áp dụng Chương trình Giáo lý Hồng Ân với 5 cấp: KHAI TÂM (5+6 tuổi), XƯNG TỘI (7+8+9 tuổi), THÊM SỨC (10+11+12 tuổi), SỐNG ĐẠO (13+14+15 tuổi) và HỒNG ÂN (Vào Đời) (16+17+18 tuổi). Các em bắt đầu được 5 tuổi (sinh năm 2018) được mời gọi đưa đến ghi danh để được hướng dẫn giáo lý.

Đến 9 giờ 30, tất cả vào nhà thờ dâng thánh lễ Chúa Nhật, tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho năm học giáo lý mới. Trong thánh lễ này, sau bài giảng, các GLV-HT cử hành nghi thức Tuyên xưng Đức tin và Sai đi trước mỗi năm học giáo lý, do cha chính xứ chủ sự.

Hy vọng cùng với sự quan tâm của cha sở và các ban ngành trong giáo xứ, chính quý phụ huynh cũng phải nỗ lực đồng hành, nhắc nhở, đôn đốc con em các lứa tuổi đến học hỏi giáo lý và sinh hoạt TNTT đông đủ, để công việc rao truyền Lời Chúa được sinh hoa kết quả trong giáo xứ.  

Minh Sơn

WGPKT(19/09/2023) KONTUM

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHAI GIẢNG NĂM HỌC GIÁO LÝ MỚI TẠI GIÁO XỨ TÂN HƯƠNG: