Hình Ảnh Kính Viếng Và Dâng Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Đức Cố Giám Mục Phêrô Ngày 12/09/2023

Ban Mục vụ Truyền thông Giáo phận Kon Tum xin gởi đến gia đình giáo phận một số hình ảnh cộng đoàn dân Chúa kính viếng và hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Đức cố Giám mục Phêrô Trần Thanh Chung, tại Nhà thờ Chính tòa Kon Tum trong ngày 12/09/2023.

 

1. QUÝ CHA HƯU DƯỠNG VÀ QUÝ CHA TRONG BAN TỔ CHỨC

2. HẠT ĐĂK MÓT

3. HẠT ĐĂK TÔ

4. HẠT KON TUM

5. GIÁO XỨ CHÍNH TÒA

 

1. QUÝ CHA HƯU DƯỠNG VÀ QUÝ CHA TRONG BAN TỔ CHỨC

Thánh lễ do Cha Giuse Nguyễn Văn Đắc chủ tế.

 

2. HẠT ĐĂK MÓT

Thánh lễ do Cha P.X Lê Tiên, quản hạt Đăk Mót chủ tế.

 

3. HẠT ĐĂK TÔ

Thánh lễ do Cha Giuse Võ Văn Dũng, quản hạt Đăk Tô chủ tế.

 

4. HẠT KON TUM

Thánh lễ do Cha Phêrô Trần Quốc Hải, quản hạt Kon Tum chủ tế.

 

5. GIÁO XỨ CHÍNH TÒA

Thánh lễ do Cha Gioan Nguyễn Phước Hậu, phó xứ Chính tòa chủ tế.

WGPKT(13/09/2023) KONTUM