Nam Nữ Tu Sĩ – Chủng Sinh GP. Kon Tum – Các Giáo Hạt Và Giáo Xứ Kính Viếng Đức Cố Giám Mục Phêrô ngày 13/09/2023

Trong ngày 13/09/2023, cũng là ngày cuối quàn linh cửu của Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung tại nhà thờ Chính tòa Kon Tum, đông đảo linh mục, tu sĩ, giáo dân đến viếng, đọc kinh và hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho ngài.

Quý Cha và giáo dân Hạt Đăk Hà; Cha sở và giáo dân giáo xứ Plei Kơbey, giáo xứ nơi Đức Cha cố coi sóc trước đây; quý Tu sĩ nam nữ; Chủng sinh giáo phận Kon Tum; Cựu chủng sinh Chủng viện Thừa sai Kon Tum và nhiều giáo dân Kinh Thượng khắp nơi trong giáo phận.

Sau đây là một số hình ảnh kính viếng và thánh lễ.

 

1. HẠT ĐĂK HÀ

2. GIÁO XỨ PLEI KƠBEY

3. QUÝ NAM NỮ TU SĨ 

4. CHỦNG SINH GIÁO PHẬN KON TUM

5. CỰU CHỦNG SINH GIÁO PHẬN KON TUM

 

HẠT ĐĂK HÀ

Thánh lễ do Cha Đaminh Trần Văn Vũ, quản hạt Đăk Hà chủ tế cùng với các Cha trong hạt đồng tế.

 

GIÁO XỨ PLEI KƠBEY

Thánh lễ do Cha Gioan Vũ Duy Ngữ, chính xứ Plei Kơbey chủ tế, Vơpí sự hiện diện đồng tế của quý Cha nguyên chính xứ Plei Kơbey và quý Cha.

 

NAM NỮ TU SĨ GP KON TUM

Thánh lễ đồng tế do Cha Máccô Bùi Duy Chiến, DCCT chủ tế.

 

CHỦNG SINH VÀ CỰU CHỦNG SINH GP KON TUM

Thánh lễ do Cha Phêrô Lê Văn Hùng, Chánh văn phòng TGM chủ tế. Có sự hiện diện đồng tế của Cha Giám đốc Chủng viện Thừa sai Kon Tum và quý Cha.

 

Chủng sinh

 

Cựu chủng sinh

Ban Mục vụ Truyền thông Giáo phận Kon Tum

WGPKT(13/09/2023) KONTUM