Lễ Lá Khai Mạc Tuần Thánh 2024 Tại Một Số Giáo Xứ

Hiệp thông cùng với toàn thể Giáo Hội, hôm nay tại các giáo xứ, giáo dân cùng nhau tưởng niệm việc Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem, mà chúng ta quen gọi là Chúa Nhật Lễ Lá, vì dân Do Thái khi xưa đã cầm trên tay cành lá để tung hô Chúa Giêsu. Chúng ta cũng cầm cành lá trên tay để hân hoan theo chân Chúa Giêsu bước vào thành Giêrusalem, để cùng với Người đi trọn con đường Thập Giá, con đường dẫn đến vinh quang đích thực.

Chúa Nhật Lễ Lá khai mạc Tuần Thánh, là tuần tưởng niệm Chúa Giêsu chịu chết và sống lại vinh hiển, là tuần trọng nhất trong Năm phụng vụ.

Lễ Lá có hai phần: Kiệu lá và Thánh lễ. Phần kiệu lá nhắc cho chúng ta quyền năng của Chúa Giêsu, là Vua Tình Yêu, hiền lành và khiêm nhu khi Người tiến vào thành Giêrusalem.

Phần Thánh Lễ với Bài Thương Khó, các tín hữu suy niệm những đau khổ Chúa Giêsu phải chịu, cùng bước theo Ngài trên đường thập giá, cùng đóng đinh những tội lỗi của chúng ta vào thập giá và cùng chết với Người vì tội lỗi của chúng ta và cả nhân loại.

Chúa Giêsu vẫn hiện diện, vẫn luôn đồng hành với Giáo Hội, chúng ta hãy theo Người tiến vào thành Giêrusalem để hiệp thông với Người và với nhau, ngõ hầu giữ vững đức tin, bất chấp những đau khổ và thử thách, trong niềm hy vọng được sống lại với Người.

MỘT VÀI HÌNH ẢNH LỄ LÁ TẠI CÁC GIÁO XỨ

1. GIÁO XỨ CHÍNH TÒA (KON TUM):

 

2. GIÁO XỨ ĐĂK TÚK (ĐĂK MÓT):

3. GIÁO XỨ ĐỨC HƯNG (CHƯ PRÔNG):

 

4. GIÁO HỌ THANH THIÊN (BÀU CẠN):

5. GIÁO XỨ MĂNG LA (KON TUM):

6. GIÁO XỨ VÕ LÂM (KON TUM):

7. GIÁO XỨ TÂN HƯƠNG (KON TUM):

8. GIÁO XỨ PLEI JƠDRÂP (KON TUM):

9. GIÁO XỨ PHƯƠNG NGHĨA (KON TUM):

Ảnh: các giáo xứ

BBT MVTT GP Kon Tum

WGPKT(25/03/2024) KONTUM