Mừng Lễ Thánh Anê Lê Thị Thành: Bổn Mạng Ban Giáo Lý Hạt Chưsê

     Tạ Ơn Chúa.

     Chúc mừng BAN GIÁO LÝ GIÁO HẠT CHƯ SÊ nhân ngày lễ quan thầy.

     Chúc mừng TÂN HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ IA DRENG – Nhiệm kỳ: 2020 – 2024.

     Thay mặt cộng đoàn Giáo xứ Ia Dreng cũng như toàn thể anh chị em Huynh Trưởng – Giáo lý viên của Giáo hạt Chư Sê, chúng con xin hết lòng cảm ơn Đức cha Aloisio, Giám mục Giáo phận, quý cha trong Giáo hạt, quý Hội Đồng Mục Vụ các Giáo xứ bạn, cách riêng, Ban Điều Hành Liên Đoàn và 02 Hiệp Đoàn của tỉnh Gia Lai và Kon Tum đã về tham dự Thánh lễ Tạ Ơn với chúng con hôm nay.

Giuse Nguyễn Công Minh, C.Ss.R.

WGPKT(23/07/2020) KONTUM

Một vài hình ảnh: