Giáo Xứ Châu Khê

Giáo Xứ Châu Khê

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Đăk Yă – Mang Yang Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giuse Đinh Văn Cao Giáo dân: 2300 Giáo họ trực thuộc: 8 Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Phú Nhơn

Giáo Xứ Phú Nhơn

Địa Chỉ Đường: 323 Hùng Vương Thành phố: thị trấn Nhơn Hòa Phường/xã: H. Chư Pưh Tỉnh: Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giuse Trương Văn Minh Giáo dân: 1400 Giáo họ trực thuộc: 7 Thông Tin Giờ Lễ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Plei Kly

Giáo Xứ Plei Kly

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: thôn Hòa An, Thị trấn Nhơn Hòa, H. Chư Pưh Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giuse Nguyễn Đắc Thịnh Giáo dân: 4300 Giáo họ trực thuộc: 16 Thông Tin…

Xem Thêm
Giáo Xứ Plei Jut

Giáo Xứ Plei Jut

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Ia Dêr – H. Ia Grai Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: G.B Lê Minh Trí Giáo dân: 2300 Giáo họ trực thuộc: 5 Thông Tin Giờ Lễ Trong…

Xem Thêm
Giáo Xứ Phaolô Plei Ku

Giáo Xứ Phaolô Plei Ku

Địa Chỉ Đường: 325 Nguyễn Viết Xuân Thành phố: Plei Ku Phường/xã: P. Hội Phú Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Albest Maria Nguyễn Văn Đáp Giáo dân: 700 Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ…

Xem Thêm