Giáo Xứ/ Họ Tao Roong

Giáo Xứ/ Họ Tao Roong

Địa Chỉ Đường:                         Phường/xã: xã Ia Pal Huyện: Chư Sê            Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Gioakim Lương Đông Vỹ Giáo dân: 4.746…

Xem Thêm
Giáo Xứ Mân Côi

Giáo Xứ Mân Côi

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Dun, H. Chư Sê Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Antôn Nguyễn Thanh Hà, SVD; Luy Nguyễn Lê Bảo, SVD Giáo dân: 949 Bổn mạng giáo xứ: 949 Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Ia Dreng

Giáo Xứ Ia Dreng

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Ia Dreng, Huyện Chư Pưh Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Phêrô Phan Công Trường, CSsR; Phaolô Nguyễn Hồng Trọng Nghĩa, CSsR Giáo dân: 4.300 Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Hằng…

Xem Thêm
Giáo Xứ Kon Măh

Giáo Xứ Kon Măh

Địa Chỉ Đường:                    Phường/xã: Hà Tây, H. Chư PăhThành phố:            Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Giuse Hà Văn HườngGiáo dân: 5.461Bổn mạng giáo xứ: Thánh Phêrô và Thánh…

Xem Thêm
Giáo Xứ Kon Mahar

Giáo Xứ Kon Mahar

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Hà Đông, Huyện Đăk Đoa Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Antôn Nguyễn Văn Binh Giáo dân: 2.774 Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Giáo họ trực thuộc: Kon Xơng Lok…

Xem Thêm
Giáo Xứ De Sơmei

Giáo Xứ De Sơmei

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Đăk Sơmei, H. Đăk Đoa Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Antôn Phan Viết Trí Giáo dân: 1.914 Bổn mạng giáo xứ: Thánh Giuse thợ Giáo họ trực thuộc: 4 Thông Tin Giờ Lễ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Mrông Yố – Ya Li

Giáo Xứ Mrông Yố – Ya Li

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Ia Ka-H.Chư Păh Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Phanxicô Assisi Phạm Ngọc Quang; Phêrô Nguyễn Ngọc Trường Giáo dân: 3.904 Bổn mạng giáo xứ: Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Giáo họ trực thuộc:…

Xem Thêm