Cáo Phó: Ông Cố Anrê A Khiuh

Cáo Phó: Ông Cố Anrê A Khiuh

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum và Gia Đình Yă Marie Philip Lok (thuộc Hội Dòng Ảnh Phép Lạ) Trân trọng báo tin: ÔNG CỐ ANDRÊ A KHIUH Sinh năm 1927, tại:…

Xem Thêm
Cáo Phó: Yă ELISABETH Y HRƠNG

Cáo Phó: Yă ELISABETH Y HRƠNG

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum Hội Dòng Ảnh Phép Lạ và gia đình Trân trọng báo tin: Nữ tu ELISABETH Y HRƠNG Sinh ngày 05.6.1936, tại Làng Kon Kơtu, Xã…

Xem Thêm
Ông Cố Phêrô Hyiu

Ông Cố Phêrô Hyiu

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG” CÁO PHÓ    Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum, và Gia Đình Nữ tu Columban Y Lach (thuộc Dòng Ảnh Phép Lạ)…

Xem Thêm
Bà Cố Maria Nguyễn Thị Tốt

Bà Cố Maria Nguyễn Thị Tốt

Văn Phòng TGM xin kính báo: “TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG” CÁO PHÓ    Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum và gia đình Nữ tu Maria Đoàn…

Xem Thêm
Ông Cố Đaminh Đỗ Thái Sinh

Ông Cố Đaminh Đỗ Thái Sinh

Văn Phòng TGM xin kính báo; “TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG” CÁO PHÓ    Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum và gia đình linh mục Giuse Đỗ…

Xem Thêm