Cáo Phó: Ông Cố Anrê A Khiuh

Cáo Phó: Ông Cố Anrê A Khiuh

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum và Gia Đình Yă Marie Philip Lok (thuộc Hội Dòng Ảnh Phép Lạ) Trân trọng báo tin: ÔNG CỐ ANDRÊ A KHIUH Sinh năm 1927, tại:…

Xem Thêm
Cáo Phó: Yă ELISABETH Y HRƠNG

Cáo Phó: Yă ELISABETH Y HRƠNG

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum Hội Dòng Ảnh Phép Lạ và gia đình Trân trọng báo tin: Nữ tu ELISABETH Y HRƠNG Sinh ngày 05.6.1936, tại Làng Kon Kơtu, Xã…

Xem Thêm