Cáo Phó: Ông Cố Phanxicô Xaviê Lê Thêm

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

và Gia Đình Linh mục Gioan Baotixita Lê Minh Trí, CSsR

(Chính xứ Plei Jut, Giáo Hạt Chư Păh)

Trân trọng báo tin:

ÔNG CỐ PHANXICÔ XAVIÊ LÊ THÊM

Sinh năm 1929, tại Quảng Bình

Địa chỉ: Thôn 5, xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai

Thuộc Giáo Xứ La Sơn, Giáo Hạt Mang Yang.

Đã được Chúa gọi về lúc 09g00’ thứ Năm, ngày 01 tháng 10 năm 2020.

Hưởng thọ 91 tuổi.

Thánh lễ An Táng lúc 08 giờ 00 sáng thứ Bảy, ngày 03 tháng 10 năm 2020

Tại Nhà Thờ La Sơn, Giáo Hạt Mang Yang, Giáo Phận Kon Tum

Do Đức Cha Aloisiô, Giám Mục Giáo Phận chủ tế.

Xin hiệp thông cầu nguyện

 cho linh hồn ÔNG CỐ PHANXICÔ XAVIÊ mau được hưởng tôn nhan Chúa.

R.I.P

WGPKT(01/10/2020) KONTUM