Cáo Phó: Ông Cố Phaolô Nguyễn Tuấn Khanh

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

và Gia Đình Nữ tu Maria Nguyễn Thị Thanh

(Thuộc Dòng Thánh Phao-lô, Tỉnh Dòng Hà Nội)

Trân trọng báo tin:

ÔNG CỐ PHAOLÔ NGUYỄN TUẤN KHANH

Sinh ngày 20 tháng 5 năm 1951, tại Ninh Bình

Địa chỉ: Giáo Xứ Đăk Mot, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum

Đã được Chúa gọi về lúc 03h45’ thứ Năm, ngày 01 tháng 10 năm 2020.

Hưởng thọ 69 tuổi.

Thánh lễ An Táng lúc 07giờ30 sáng thứ Bảy, ngày 03 tháng 10 năm 2020

Tại Nhà Thờ Đăk Mot, Giáo Hạt Đăk Mot, Giáo Phận Kon Tum

Xin hiệp thông cầu nguyện

 cho linh hồn ÔNG CỐ PHAOLÔ mau được hưởng tôn nhan Chúa.

R.I.P

WGPKT(01/10/2020) KONTUM